Roepingenzondag: God heeft jóu voor ogen

Moderne computerspellen bieden de mogelijkheid om in een virtuele wereld te kijken. Met een realitybril op kun je de werkelijkheid om je heen met andere ogen zien. Wie door zo’n bril kijkt, ziet dingen die anderen niet zien. Zo is het ook met het geloof. Veel mensen zien God niet, maar wie door een gelovige bril wil kijken, ziet dat Hij voortdurend met ons bezig is.

God ziet jóu ook. Het is geen virtueel spel, maar realiteit. Hij heeft jóu voor ogen. Hij doet ook een appel op ieder van ons om Zijn werk in de wereld voort te zetten. Met gebed of door concreet de handen uit de mouwen te steken. Niet als spel, maar reëel.  

Dat is ook het thema van de Wereldgebedsdag voor Roepingen, die dit jaar op zondag 7 mei wordt gehouden. In alle kerken wordt dan speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ook in Limburg hebben we behoefte aan jonge mensen die zich door God gezien en geroepen weten.

In onze parochiekerk besteden we op zaterdag 6 en zondag 7 mei speciale aandacht aan het thema roepingen. Tevens is er dan een extra collectie ten behoeve van de priesteropleiding van ons bisdom. 
 

Voorleesbrief bisschop Wiertz
Zoals elk jaar heeft bisschop Frans Wiertz van Roermond ook dit jaar een brief geschreven, waarin hij gelovigen oproept te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Deze brief wordt dit weekeinde in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Lees de voorleesbrief van bisschop Wiertz >>>


Roepingenvespers
Op zondag 7 mei is er ’s middags in de Roermondse kathedraal een speciale vesperviering om te bidden voor roepingen. Hieraan werken diverse religieuze gemeenschappen uit Limburg en de priesterstudenten van het grootseminarie mee. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot eucharistische aanbidding met gebed en muziek. Om 16.00 uur begint de versperviering met bisschop Frans Wiertz.

 

Glossy magazinge 'Geroepen'
Bij gelegenheid van Roepingenzondag heeft het grootseminarie Rolduc eenmalig glossy magazine uitgegeven met als titel 'Geroepen'. Lees meer over dit magazine >>>


Boodschap paus Franciscus
Bij gelegenheid van Roepingenzondag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven. Deze is hier na te lezen. >>


Meer weten 
Meer informatie over de landelijke campagne >>>

Meer informatie over de opleiding tot priester of diaken >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt