Activiteiten rond Roepingenzondag 2018

Op de vierde zondag van Pasen wordt in de kerk extra gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Dit jaar is dat in het weekeinde van 21 en 22 april. Op die dagen zijn er diverse activiteiten. Zo worden er onder andere posters en gebedskaarten verspreid.

Voorleesbrief
Zoals gebruikelijk publiceert het bisdom op roepingenzondag een herderlijk schrijven over het thema roeping, die in alle kerken in Limburg voorgelezen of gepubliceerd wordt in het weekeinde van 21 en 22 april. Dit jaar is de brief geschreven door diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers. Deze is tevens voorzien van een uitnodiging om op Roepingenzondag in de parochies een extra collecte ten behoeve van de Paredis Stichting te houden. Download hier de brief >>

Boodschap paus
Ook paus Franciscus schreef bij gelegenheid van Roepingenzondag een speciale boodschap. Download de pauselijke boodschap >>

Gespreksmiddag
Op zaterdag 21 april wordt een oude traditie hernomen. In het bisschopshuis in Roermond wordt dan een bijeenkomst gehouden voor jongeren die nadenken over hun levensroeping. Er is een programma met een film, met groepsgesprekken en getuigenissen. Tegelijkertijd is er voor de jongeren die over een bijzondere roeping nadenken, gelegenheid daarover een persoonlijk gesprek met diocesaan administrator Mgr. Schnackers te voeren.

Roepingenvespers
Op roepingenzondag, 22 april, is er in de abdijkerk van Rolduc een speciale vesperviering om te bidden voor roepingen. Deze wordt voorafgegaan door een gebedsmiddag met geroepenen. Aan de middag werken diverse religieuze congregaties uit Limburg en de priesterstudenten van het Grootseminarie Rolduc mee. De vesperviering begint om 16.00 uur. Hulpbisschop Everard de Jong gaat hierin voor.

Kennismakingsdag met grootseminarie
Even na Roepingenzondag, op donderdag 3 mei, houdt Grootseminarie Rolduc een kennismakingsdag voor (jonge) mannen die over een roeping tot het priesterschap nadenken. Ze kunnen dan een hele dag met de seminariegemeenschap meelopen. De dag begint met het ochtendgebed, de meditatie en het vieren van de eucharistie. Na het ontbijt is er gelegenheid om één van de colleges als gasthoorder bij te wonen. Tijdens de pauzes en bij de maaltijden ontmoeten de deelnemers de studenten die op Rolduc leven en wonen. In de middag is er ruimte voor een persoonlijk gesprek met de rector en de verkenning van het eeuwenoude abdijcomplex. Om 17.00 uur bidt de gemeenschap het avondgebed met aansluitend een korte aanbidding van het Allerheiligste. De dag wordt besloten met de gezamenlijke avondmaaltijd. Omdat deze dag al om 06.50 uur in de Abdijkerk begint, is het mogelijk dat de deelnemers de avond van te voren (woensdag 2 mei) arriveren en in het seminarie logeren. In het kader van de roepingenpastoraal wordt deze dag gratis aangeboden. Voor meer informatie en aanmelding: drohling@rolduc.nl.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt