Regen houdt seminaristen niet uit Springprocessie Echternach

De studenten van het grootseminarie Rolduc hebben dinsdag 6 juni deelgenomen aan de befaamde Springprocessie in Echternach. Dat de regen met bakken uit de lucht viel, kon hen niet deren. Samen met duizenden andere pelgrims sprongen ze door het stadje tot aan het graf van de heilige Willibrord, de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, die hier begraven ligt.

  

Met een grote groep van bijna veertig mensen waren de studenten ’s ochtends om vijf uur al vanuit Kerkrade naar Luxemburg vertrokken. Om klokslag acht uur vond daar in de basiliek een pontificale eucharistieviering plaats met een lange stoet aan bisschoppen, onder wie bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond en enkele andere Nederlandse bisschoppen. Hoofdcelebrant was kardinaal Reinhard Marx van München. Hij zei in zijn openingswoord dat Europa plekken als Echternach nodig heeft, waar mensen hoop en bemoediging kunnen vinden en samen kunnen komen om te bidden voor vrede.

Het bidden wordt in Echternach al sinds de Middeleeuwen ondersteund door een fysiek gebaar: springen. Het spreekwoord zegt dat de Echternachprocessie twee stappen vooruit gaat en één achteruit, maar de laatste zeventig jaar wordt er van links en naar rechts gesprongen. Dat dit ook al heel inspannend is, ervoeren de studenten van het grootseminarie die de hele route op het ritme van de speciale processiemars sprongen.

In totaal waren er negenendertig pelgrimsgroepen uit Luxemburg, Duitsland, België, Noord-Frankrijk en Nederland. Tussen de groepen liepen muziekgezelschappen die de hele route dezelfde mars speelden, waarop de pelgrims konden springen. Het weer werkte niet helemaal mee, want de regen viel bijna onophoudelijk. Desondanks sprongen de pelgrims enthousiast door. Tegen het einde van de route brak voorzichtig de zon door.

Echternach is bekend als stad van Sint Willibrord. De eerste bisschop van Utrecht stichtte hier aan het einde van de zevende eeuw een abdij. Later werd hij daar ook begraven. Sinds de middeleeuwen wordt er op de dinsdag na Pinksteren een bedevaart naar zijn graf gehouden. Sinds enkele jaren is de springprocessie van Echternach ook erkend als immaterieel wereld erfgoed. 

Bekijk het uitgebreide foto-album >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt