Romereis: woensdag is audiëntiedag

Woensdag is in Rome audiëntiedag. De paus komt dan naar het Sint-Pieterplein om de duizenden aanwezigen toe te spreken. Wie in Rome is, mag die happening niet missen. En dus stonden ook de pelgrims van het bisdom Roermond op woensdag 16 november in rij om een plekje op het plein te bemachtigen.

Rond half tien reed de paus in zijn open jeep het plein op. Direct was er applaus te horen. Na enkele rondjes nam hij plaats op het bordes voor een korte catechese over de barmhartigheid. Deze werd vervolgens in diverse talen vertaald, waarop de pelgrims van die betreffende taalgroep luid van zich lieten horen. Dat gebeurde ook toen de Limburgse priester Eugène Dassen de Nederlandse tekst uitsprak. De ruim tweeduizend aanwezige Nederlanders lieten duidelijk van zich horen.

Na afloop kregen alle kardinalen en bisschoppen de kans om de paus persoonlijk de hand de schudden. Bij die gelegenheid boden bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong de paus symbolisch een zak met kleding aan om onder armen en dak- en thuislozen te verdelen. Volgens bisschop Wiertz toonde de paus zich zeer ingenomen met de geste, die duidelijk refereerde aan zijn niet-aflatende oproep tot barmhartigheid.

Bekijk alle berichten en foto's van de Romebedevaart >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt