Ryan van Eijk tot diaken gewijd

Ryan van Eijk is woensdag 26 april 2017 in de abdijkerk van Rolduc door hulpbisschop Everard de Jong tot diaken gewijd. Van Eijk komt oorspronkelijk uit Kerkrade en woont tegenwoordig in Helmond. Hij werkt als aalmoezenier bij het justitiepastoraat en is alszodanig actief in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland. Van Eijk is ook al vele jaren verbonden aan de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer. 

De wijdingsplechtigheid werd geleid door hulpbisschop Everard de Jong, omdat hij bisschopreferent voor het justitiepastoraat is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie. De justitiepastores uit het hele land hielden afgelopen dagen hun jaarlijkse studiedagen in Abdij Rolduc. Deze werden afgesloten met de diakenwijding van Ryan van Eijk.

Bekijk alle foto's van de diakenwijding >>>

Lees interview met de nieuwe diaken >>> 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt