Schutters begeleiden afscheid bisschop

Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 75e verjaardag te vieren. Hij legt dan zijn bisschoppelijke taken neer. Een week later, op zaterdag 9 december, neemt hij officieel afscheid. 

Die dag is er om 10.30 uur een afscheidsviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het belooft een mooie plechtigheid te worden. Er hebben zich inmiddels veel gasten aangemeld. Een groot aantal bisschoppen uit binnen- en buitenland zal acte de presence geven, net als vertegenwoordigers van tal van kerkelijke en wereldlijke organisaties. Leden van Limburgse schutterijen zullen voorafgaand aan de mis de liturgische stoet priesters vanaf het bisdom via de Swalmerstraat naar de kathedraal aan de Markt begeleiden.

Na afloop van de mis worden alle bezoekers onder begeleiding van schuttersmuziek van de kathedraal naar TheaterHotel De Oranjerie begeleid, waar een receptie plaatsvindt. Genodigden en alle overige belangstellenden zijn hier van harte welkom. De schutters zullen bij De Oranjerie de bisschop ook een vendelgroet brengen.

Afscheidscadeau
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, waarmee de bisschop zich zeer verwant voelt. Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid Mgr. Wiertz’

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt