Romereis: bisdombedevaart met schutterseer geopend

Statig schreden ze over het Sint-Pietersplein. Zo’n tachtig leden van verschillende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg trokken zondag 13 november in Rome heel wat bekijks met hun kleurrijke uniformen en wapperende vaandels. De processie naar het graf van Petrus was de officiële opening van de bedevaart van het bisdom Roermond naar Rome.


In totaal trokken zondagmiddag meer dan driehonderd pelgrims achter bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong door de Heilige Deur de Sint Pieter binnen. Maar niet voordat eerst op het plein zelf uit volle borst het Limburgs volkslied was gezongen. Pelgrims en toeristen uit tientallen laten keken hun ogen uit. De schutters poseerden vervolgens geduldig voor iedereen die een foto van hen wilde nemen met de bisschoppen en gouverneur Theo Bovens in hun midden.

In de Sint-Pietersbasiliek trokken de Limburgse pelgrims langs het graf van de apostel Petrus, om vervolgens gezamenlijk de eucharistie te vieren. De bedevaart naar Rome wordt gemaakt in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In zijn preek stelde bisschop Wiertz paus Franciscus als voorbeeld van iemand die in een tijd van geweld en doemscenario’s, niet ophoudt om over liefde en barmhartigheid te spreken. “Hij praat er niet alleen over, hij brengt het ook in praktijk,” aldus bisschop Wiertz. “Dat is de reden waarom hij op zoveel mensen indruk maakt.”

De schutters genoten zichtbaar van hun prominente rol in de viering. “Het is prachtig om hier te mogen staan,” aldus een van hen. De komende dagen zullen ze nog enkele keren in vol ornaat aantreden. Onder meer maandagochtend 14 november in de basiliek van Paulus-buiten-de-muren en tijdens de Nederlandse dag op dinsdag 15 november in de Sint Pieter. Dan zal ook paus Franciscus zelf aanwezig zijn. Naast de vieringen maakt de hele groep Limburgse pelgrims natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik om de belangrijkste bezienswaardigheden van Rome te bekijken. 

Bekijk alle berichten en foto's van de Romebedevaart >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt