Sint Servaas patroonheilige van Brabantse gemeente

De nieuwe Brabantse gemeente Meierijstad krijgt een Limburgse patroonheilige. Sint Servatius, de 4e eeuwse bisschop van Maastricht. Met de keuze  voor deze patroonheilige is onlangs door bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch ingestemd.


De gemeente Meijerijstad werd in januari dit jaar ingesteld en wordt gevormd door de voormalige Oost-Brabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint Oedenrde en telt ruim 79.000 inwoners. De dorpen in Meierijstad hebben vanouds een eigen patroonheilige. Bij de keuze van een gezamenlijke patroonheilige voor de nieuwe gemeente kwam algauw Servatius naar voren. Niet alleen was hij al patroonheilige van Schijndel, maar ook in de dorpen Erp en Boerdonk binnen de oude gemeente Veghel is hij de patroonheilige van de kerken. En in de kerk van Sint Oedenrode staat hij afgebeeld in een raam waarin alle bisschoppen van Maastricht staan afgebeeld. Kortom een heilige waarover in alle oude Meierijstadgemeenten wel iets is terug te vinden.

Sint Servaas, of Servatius, is mogelijk geboren in Armenië en overleed omstreeks 384 rond Maastricht. Hij was de eerste bisschop in de Nederlanden, de laatste van Tongeren en de eerste van Maastricht. Daar ligt hij ook begraven, in de crypte van de naar hem genoemde basiliek, die bovenop zijn graf werd gebouwd. In de zesde eeuw werd hij tot heilige verheven en in 1634 ofiicieel door de paus heilig verklaard. De gedachtenisdag van Sint Servaas is jaarlijks op 13 mei. Met een speciale viering om 17.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Veghel wordt de toewijzing van het patroonschap die dag officieel gevierd.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt