SGV richt aandacht op kinderkoren

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond richt haar aandacht dit jaar op kinderkoren. Dat kondigde bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie en voorzitter van de Gregoriusvereniging Ed Smeets aan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de SGV. De vereniging is de koepel van alle kerkkoren in Limburg.

Afgelopen jaar stond de ouder wordende stem centraal. Er was een overweldigende belangstelling voor de workshops die daarvoor werden aangeboden.  In 2018 wil de vereniging kijken hoe kinderkoren weer opnieuw in de belangstelling kunnen komen. Een ander onderwerp dat dit jaar weer de volle aandacht van de SGV krijgt, is het Gregoriaans. Er zijn diverse studiedagen en cursussen gepland.

Heiligdomsvaart
Smeets kondigde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook aan dat de Dag voor de Kerkmuziek dit jaar plaatsvindt op donderdag 31 mei (Sacramentsdag) tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht. Op het programma staan onder meer workshops en een feestelijke hoogmis in de Servaasbasiliek om 19.00 uur. “Voor de mis gaan we op zoek naar koren die vanuit hun eigen repertoire deze viering mee willen verzorgen: een mooie kans als koor in de Servaas te kunnen zingen!,” zo zegt Smeets.

Tijdens deze pontificale mis worden ook de nieuwe buitengewone bedienaren voor de eucharistie aangesteld. “Koren kunnen zich aanmelden voor de mis of voor het programma van de hele dag,” aldus Smeets.  Koren die interesse hebben om deel te nemen en te zingen, kunnen zich melden bij gedelegeerde Smeets, telefoon 045-5312378 of per e-mail.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt