Lezing rabbijn Soetendorp in Meerssen

De bekende Amsterdamse rabbijn Awraham Soetendorp houdt op dinsdag 15 mei in Meerssen een lezing over stromingen binnen het jodendom. Soetendorp is uitgenodigd als gastspreker tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom van het bisdom Roermond. 

Deze resonansgroep, die uit vertegenwoordigers van de katholieke kerk en de joodse gemeenschap in Limburg bestaat, probeert christenen en joden dichter bij elkaar te brengen. Veel niet-joden weten wel dat er liberale en orthodoxe joden zijn, maar wat die termen precies inhouden, welke ideeën erachter schuilgaan en dat er binnen die groepen ook weer grote verschillen bestaan, is nauwelijks bekend. Soetendorp zal tijdens lezing ingaan op de achtergronden van de diverse stromingen binnen het jodendom. Hij zal daarbij ook de situatie in Nederland betrekken.

De lezing begint om 15.00 uur in het Leerhuis Limburg, dat gevestigd is in de voormalige synagoge aan de Kuileindestraat 22a in Meerssen. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen op verzoek van rabbijn Soetendorp geheel vrijblijvend een bijdrage overmaken aan de Stichting Jaco Soetendorp for Human Values: IBAN: NL71TRIO0338617612. In verband met de organisatie wordt aanmelding vooraf op prijsgesteld.

Aanmelden

     
     
     
     
     
Susteren-Echt