Grootseminarie Rolduc start studiejaar met 45 studenten

In aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong is op Grootseminarie Rolduc in Kerkrade donderdagavond 7 september het nieuwe studiejaar van start gegaan. Het jaar werd onder meer geopend met een eucharistieviering in de abdijkerk. De priesteropleiding van het bisdom Roermond telt momenteel 45 studenten, verdeeld over de verschillende fases van de studie.

Zoals bekend komt een groot aantal studenten uit India. Zij volgen in Nederland de priesteropleiding en blijven daarna minstens tien jaar als priester aan het bisdom Roermond verbonden. Tijdens de zomervakantie zijn twee van hen - Boby Thomas en Robin Thomas – in hun eigen bisdom Kanjirapally in India tot subdiaken gewijd. Zij behoren tot de zogeheten Syromalabaarse ritus. Dat is één van liturgische varianten die de Katholieke Kerk kent.

De andere grote groep studenten van het grootseminarie is lid van de Neocatechumenale Weg. Dit is een van de nieuwe spirituele bewegingen binnen de Katholieke Kerk. Zij hebben een eigen seminarie in Cadier een Keer, maar volgen de colleges aan het grootseminarie Rolduc.

Achtergronden over de priesteropleiding van het bisdom Roermond zijn onder meer te lezen in het glossy magazine ‘Geroepen’, dat dit voorjaar werd uitgegeven. Inmiddels is een tweede druk van het blad verschenen. Het is verkrijgbaar bij verzendboekhandel van het bisdom: www.carolushuis.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt