Startdag Vastenactie op 11 november

Armoedebestrijding in Mbala in Zambia. Dat thema staat centraal tijdens de Vastenactie van 2018. Op zaterdag 11 november wordt al een voorschot hierop genomen tijdens de jaarlijkse Startdag die dan in Roermond wordt gehouden.

Het Missiesecretariaat van het bisdom nodigt alle leden van de missionaire werkgroepen in de parochies en andere belangstellenden uit naar deze Startdag te komen. Tijdens de bijeenkomst worden het thema en de campagnedoelen voor de Vastenactie 2018 gepresenteerd. Sprekers zijn Guus Prevoo van de Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) en Joep Pluymaekers uit Houthem, die jarenlang als arts in Zambia werkte.

Tijdens de Vastenactie wordt komend voorjaar het werk van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria ondersteund, die zich in hun missie op het gebied van onderwijs en ziekenzorg met name richten op geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Ook zetten zij zich in voor de bestrijding van HIV en de verzorging van aidspatiënten.

De Startdag van de Vastenactie vindt op 11 november plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Deelnemers worden verzocht zich vóór 3 november op te geven en daarbij aan te geven met hoeveel personen zij komen. Voor de lunch wordt gezorgd. Aanmelden voor Limburgse Startdag

Overigens wordt er ook landelijk een startdag gehouden. Deze vindt plaats op 25 november in congrescentrum Driestar Educatief in Gouda. Die dag duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur. Meer weten over landelijke Startdag

     
     
     
     
     
Susteren-Echt