Geef voor je kerk, steun Kerkbalans

Tot en met 3 februari wordt in heel Nederland de actie Kerkbalans gehouden. Zo'n 40.000 vrijwilligers van tweeduizend kerken halen dan geld voor hun plaatselijke kerk op. Geld dat hard nodig is. 


Geld dat nodig is om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar gelovigen elkaar ontmoeten en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van de Blijde Boodschap en de viering van de eucharistie. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn, waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet -  terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kunt missen. 

Een kerk is immers een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan uw lokale kerk voortbestaan.

Geef slim aan Kerkbalans
De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u zelf het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl. Ook de penningmeester van de parochie weet er meer van. 

Vind meer informatie over Actie Kerkbalans op 
Facebook
Youtube
Twitter 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt