Hulpbisschop bij studentencongres in Barcelona

Hulpbisschop Everard de Jong heeft afgelopen week deelgenomen aan een congres over de manier waarop de Kerk jongeren het beste zou kunnen begeleiden op hun levensweg. Het congres werd georganiseerd door de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en vond plaats in Barcelona.
 


Aan het congres namen 275 deskundigen op het gebied van jongerenpastoraat, onderwijs, studentenpastoraat, catechese en roepingenpastoraat deel. Onder de deelnemers bovendien 32 bisschoppen, onder wie vier kardinalen.

Het driedaags congres richtte zich op de eerste dag op de jongeren, op de tweede dag op de jongerenbegeleiders en op de derde dag op praktische mogelijkheden van begeleiding van de jongeren. Het symposium vond grotendeels in het grootseminarie van Barcelona plaats, maar de deelnemers bezochten onder meer ook de beroemde Sagrada Familia.

Sprekers waren onder meer kardinaal Nichols, aartsbisschop van Westminster en vicepresident van de CCEE en kardinaal Omella, de aartbisschop van Barcelona. Deze heette de delnemers welkom in zijn open en kosmopolitische stad. "Het is een uitdaging. Begeleiden betekent in zekere zin 'opvoeder' in de diepste betekenis van het woord 'educere' te zijn, om diegenen te helpen, die wij begeleiden, om het beste uit zichzelf te halen," aldus de kardinaal.

Ook werd een boodschap van CCEE-president kardinaal Bagnasco voorgelezen. Hij deelde met de aanwezigen enkele overwegingen die de paus in zijn audiëntie met Europese staatshoofden en regeringsleiders hield. "Samen optrekken is mogelijk en belangrijk. Zeker in een steeds verder globaliserende wereld, waarin het ons verdelen over die wereld ook kan betekenen de weg kwijt te raken. Dat geldt voor alle componenten van het continent, beginnend met de jongeren, die de toekomst zijn." Ook de paus zelf stuurde een groet aan de deelnemers, die hij opriep om de bespiegelingen over de uitdagingen van de evangelisatie en over de begeleiding van jongeren te realiseren, zodat door dialoog en ontmoeting jonge mensen overtuigd kunnen worden van de vreugde van het Evangelie. 

Het symposium geldt als een belangrijke stap op weg naar de Bisschoppensynode die volgend jaar oktober in het Vaticaan plaatsvindt en over jongeren en roeping zal gaan. Met het oog op die synode sprak ook de secretaris-generaal van de Synode van Bisschoppen, kardinaal Lorenzo Baldisseri.

Tijdens het congres kwamen ook jongeren zelf aan het woord. Zij spraken over de ontwikkelingen, problemen en de hoop die jongeren in Europa ondervinden. Het congres belichtte verder diverse initiatieven  met betrekking tot pastorale zorg onder jongeren, met name onder studenten.

Meer over het congres is te lezen op: http://www.ccee.eu/ 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt