Studiedag over islam

De catechistenopleiding Kairos houdt op zaterdag 25 november een algemene studiedag over de Islam. Naast studenten en oud-studenten van Kairos zijn ook alle overige belangstellenden van harte welkom. De dag wordt verzorgd door kerkhistoricus diaken Régis de la Haye.  

De Islam is voortdurend in het nieuws. De debatten zijn soms vaak heftig. Wat staat er nu in de Koran en wat niet? Is de Islam een gevaar voor onze westerse waarden? Is een Europese Islam mogelijk in een geseculariseerde samenleving met vrijheid van godsdienst? Hoe zit het met het geweld? Hoe zit het met de positie van de vrouw? Is een echte interreligieuze dialoog mogelijk? Vragen als deze houden ook binnen de katholieke kerk veel mensen bezig.

Tijdens de studiedag neemt De la Haye de deelnemers mee terug naar de wortels van de Islam. Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze godsdienst? Hoe heeft de Islam zich verspreid en hoe is die geëvolueerd? En wat geloven moslims eigenlijk? Daarnaast gaat hij in op de vraag welke lessen hieruit voor vandaag getrokken kunnen worden?

De studiedag op 25 november vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 14.45 uur, lunch zelf meebrengen. Geïnteresseerden worden verzocht zich vóór 15 november aan  te melden via g.lux@bisdom-roermond.nl of via 045-5466930. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt