Prof. d'Abelardo spreekt over psalmen tijdens studiedag Gregoriaans

Alle 150 psalmen worden dit jaar op CD gezet. Dit ambitieuze project staat centraal tijdens de voorjaarsstudiedag van de stichting Musica Gregoriana, die morgen (zaterdag 23 juni) in Heel wordt gehouden.  

Dit unieke project is een uitgelezen kans om tijdens deze studiedag uitvoerig stil te staan bij het zingen van psalmen als oervorm van het gregoriaans. Gastspreker Prof. Eugeen Liven d’Abelardo gaat aan de hand van het ‘Psalterium currens’ in op het reciteren van psalmteksten. De andere spreker is Dr. Martin Claes, die een inleiding op de psalmen verzorgt.

D’Abalerdo is onder meer oprichter van het Gregoriaans koor Hartkariana, dat verbonden is met de Stichting Psalterium. Claes is Augustinus-specialist en docent patristiek aan de Universiteit van Tilburg. Naast achtergrondinformatie over de psalmen wordt er de ze dag ook veel gezongen. Alle deelnemers worden daarom verzocht om zelf een Graduale mee te brengen.

De studiedag wordt gehouden in Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 in Heel. De dag begint om 10.30 uur en is rond 16.30 uur afgelopen. 

Download de flyer voor meer informatie: https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_musica_gregoriana_voorjaar_2018.pdf of bel om eventueel nog deel te kunnen nemen aan de dag telefoonnummer (045) 5312378. 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt