Studiemiddag over geloof en kunst

Kunst kan een hulpmiddel zijn bij geloofsoverdracht. Hoe kunstwerken een rol kunnen spelen in godsdienstlessen of catechesegroepen wordt gepresenteerd tijdens een studiemiddag ‘Kunst in geloof, geloof in kunst’. Deze vindt plaats op zaterdag 20 mei in Houthem-Sint Gerlach.
 


“Al van het begin van de christenheid heeft kunst bijgedragen aan de overdracht van het geloof,” schrijft John Marx, hoofd van de afdeling catechese van het bisdom in de uitnodiging. “Vaak roept een kunstwerk bij de beschouwer een heel scala aan religieuze gevoelens op.”

De studiemiddag  begint met enkele inleidingen over kunstbeschouwing door kapelaan George Dölle en pastoor Marcus Vankan. Vervolgens bezoeken de deelnemers een expositie met religieuze kunstwerken van de Pools-Duitse kunstenaar Josef Jan Michnia, waarna een gezamenlijke nabeschouwing volgt door John Marx en Chris Vermazen van het catecheseteam van het bisdom.

Onder de naam ‘Kijkwijzer’ is een lesbrief ontwikkeld, die helpt om samen met groepen over kunst en geloof te praten. Alle deelnemers aan de studiemiddag krijgen een exemplaar  van de lesbrief.

Deelname aan de studiemiddag kost tien euro. Aanmelden kan via https://www.formdesk.com/ipal/Studiedag-Catechese-2017

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt