Theaterstuk over armoede in zes Limburgse plaatsen

In het kader van de Week van de Armoede wordt op zes plekken in Limburg deze weken de theatervoorstelling ‘De OmZieners’ opgevoerd. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn tussen 6 en 18 oktober in Maastricht, Sittard, Weert, Horst, Heerlen en Roermond.de wordt op zes plaatsen in Limburg de theaterproductie ‘De Omzieners’ op de planken gebracht. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn in Maastricht (6 oktober), Sittard (7 oktober), Weert (11 oktober), Horst (12 oktober), Heerlen (17 oktober) en Roermond (18 oktober).
  


“De theatervoorstelling moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale wijkteams. “Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven”. Laurens Umans, schrijver en regisseur van het stuk voegt eraan toe het echte leven van echte mensen op het toneel te willen brengen. "Mensen van vlees en bloed die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor.” 

‘De OmZieners’ vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit ‘slavenhandel’. Maar Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor menswaardigheid en zelfrespect?

‘De OmZieners’ vertelt ook het verhaal van de familie van der Saeftinghe. Een keurige familie met een dikke nek en portemonnee. Zij hebben een erfenis te verdelen want papa is dood. Hoe gaan ze dat doen, het geld verdelen? Gaan ze gezellig samen rond de tafel zitten? Of slaan ze mekaar de hersens in?

‘De OmZieners’ stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. ‘De OmZieners’ is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”, zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander? 

‘De OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat zien wat mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat anderen over hen denken en zeggen. “Wij willen heel graag de ogen openen van mensen die van alles denken over armoede. Over ons dus. Er zijn mensen die zeggen dat armoede je eigen schuld is. Maar weten zij wel waarover zij praten? Kennen zij ons?”

De voorstellingen zijn te zien op vrijdag 6 oktober in de O.-L.-V.-van-Lourdeskerk in Maastricht, op zaterdag 7 oktober in sociaal cultureel centrum Land van Gulick in Sittard, op woensdag 11 oktober in het wijkgebouw van Keent in Weert, op donderdag 12 oktober om 20 uur in 't Gasthoes in Horst, op dinsdag 17 oktober in het Cultuurhuis in Heerlen en op woensdag 18 oktober in De Velderie in Roermond. De entree is gratis, een vrije gift na afloop is gewenst. Aanmelden om de voorstelling bij te wonen kan via omzieners@gmail.com. Dit is niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen. 

Naast de theatervoorstellingen wordt er in het bisdom Roermond ook op andere manieren aandacht besteed aan de armoedeproblematiek. Dat is nodig omdat cijfers van het CBS laten zien dat de armoede in Limburg toeneemt. Zo zal in Sittard- Geleen voorafgaand aan de theaterproductie het project SchuldHulpMaatje Sittard-Geleen officieel van start gaan, op dinsdag 11 oktober is er in Venlo een conferentie waarin stilgestaan wordt bij de problematiek van armoede binnen die gemeente en tijdens de landelijke televisiemis vanuit de basiliek in Meerssen (op zondag 15 oktober) wordt ook aandacht aan het thema armoede besteed. Bovendien is er op woensdag 4 oktober in de bisdomgebouwen in Roermond een startbijeenkomst voor de campagne 'Omzien naar elkaar', waarin met name de rol van kinderen centraal komt te staan. Alle diaconale projecten die betrokken zijn bij kinderen in armoedesituaties zijn hierbij van harte uitgenodigd. Het kansfonds wil ongeveer tien projecten in Limburg financieel ondersteunen. Ook wil het fonds een jaarlijkse ontmoeting organiseren, zodat projecten van elkaar kunnen leren. Hiervoor worden burgerinitiatieven gezocht van stichtingen, verenigingen of kerken, waarin bij voorkeur meerdere organisaties mét vrijwilligers samenwerken. Het gaat om initiatieven die in concrete armoedesituaties de helpende hand toesteken. Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober wordt meer informatie over dit project gegeven. Daarnaast roept de de Dienst Kerk en Samenleving parochiesi n Limburg op om rond 15 oktober in de eigen vieringen aandacht te besteden aan de armoedeproblematiek. Bijvoorbeeld tijdens de verkondiging, de voorbeden of met een collecte voor diaconale projecten in de eigen parochie.

ATD/Vierdewereldbeweging

     
     
     
     
     
Susteren-Echt