Nieuwe bisschop..... voor Maastricht

Maastricht is Roermond vóór! De Limburgse hoofdstad heeft weer een eigen bisschop. Dat wil zeggen: de Poolse nuntius Waldemar Sommertag is donderdag 15 februari door paus Franciscus benoemd tot titulair aartsbisschop van Maastricht. Dit betekent dat hij zich – alleen in naam – bisschop van Maastricht mag noemen. 

Titulaire zetels worden toegekend aan bisschoppen die wel bisschop zijn, maar geen eigen bisdom hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor hulpbisschoppen, bisschoppen in de diplomatieke dienst van het Vaticaan en soms ook voor bisschoppen die vóór hun 75e met emeritaat gaan. In dit geval betreft het een priester die benoemd is tot nuntius (ambassadeur van de paus) in Nicaragua en daarom aartsbisschop wordt.

Titulaire bisschopszetels gaan altijd terug op bisdommen die in het verleden hebben bestaan, maar ooit zijn opgeheven of verplaatst. Maastricht was vanaf de vierde eeuw een bisdom, met Sint Servaas als eerste bisschop. De zetel werd in de achtste eeuw verplaatst naar Luik.

De titulaire zetel van Maastricht bestaat overigens pas sinds 1970, toen oud-bisschop Moors van Roermond terugtrad en de eerste titulaire bisschop van Maastricht werd. Vóór hem was bisschop Lemmens nog benoemd tot titulair aartsbisschop van Samosata in Turkije. Na zijn terugtreden was Mgr. Gijsen ook enige tijd titulair bisschop van Maastricht, tot aan zijn benoemding in Reykjavik. Tussen 2006 en 2012 mocht een hulpbisschop uit Ecuador zich titulair bisschop van Maastricht noemen. Mgr. Everard de Jong is overigens titulair bisschop van Cariana, een niet meer bestaand bisdom in Noord-Afrika.

Lees persbericht van het Vaticaan over Mgr. Sommertag

     
     
     
     
     
Susteren-Echt