Vastenactie 2017 richt zich op 'eilanden van hoop'

Met het begin van de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen is ook de Vastenactie van start gegaan. Eilanden van hoop! Onder dat motto wordt in de parochies campagne gevoerd voor projecten voor kinderen en jongeren in diverse landen. 

De campagne richt zich dit jaar onder meer op El Salvador en op Nepal. Dit zijn landen waar het leven voor kinderen jongeren heel moeilijk is, maar ze groeien er wel op en zij vormen de samenleving van morgen.

Tijdens de Vastenactie wordt dit jaar geld ingezameld om onderwijs en vorming van kinderen en jongeren te verbeteren. De scholen en instellingen waar zij begeleid worden, zijn de ‘eilanden van hoop’ die eraan kunnen bijdragen dat ook landen als El Salvador en Nepal een betere toekomst tegemoet gaan.

Meedoen aan Vastenactie kan door uw bijdrage te deponeren in de collectebus in uw eigen parochiekerk of een bedrag over te maken op rekeningnummer: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Bisdom Roermond. 

Meer informatie >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt