Vastenactie dit jaar voor Zambia

Op Aswoensdag is de Vastenactie 2018 gestart. Het voorbeeldproject tijdens de Bisschoppelijke Vastenactie is dit jaar de armoedebestrijding in Mbala in Zambia. De opbrengst gaat met name naar het werk van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich in dit Afrikaanse land in voor onderwijs en ziekenzorg en de zorg voor gehandicapte kinderen.

De zusters zijn vooral actief in de opvang van slachtoffers van HIV/Aids. De Bisschoppelijke Vastenactie wil samen met parochies, MOV-groepen en scholen de zusters helpen om zo’n 300 hiv-positieve mannen en vrouwen voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. Ze ontvangen een training, waardoor ze binnen drie jaar in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. In totaal kunnen door dit project meer dan vijftienduizend mensen in het bisdom Mpika-Mbala naar een betere toekomst worden begeleid.
 
De Vastenactie is op Aswoensdag – 14 februari – begonnen en loopt door tot Pasen. In zo goed als alle parochies wordt hier aandacht aan besteed. Parochies die ondersteuning willen bij het opzetten en uitvoeren van een campagne voor Vastenactie kunnen contact opnemen met het Missiebureau van het bisdom: 0475-386880. 
 
Campagnefilm

 

 

Steun de Vastenactie 
Wilt u de Vastenactie steunen? Dat kan via de eigen parochie of door een bedrag over te maken op rekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Bisdom Roermond inz. Missiesecretariaat o.v.v. ‘Vastenactie’. 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt