Bisschop Wiertz in Vastenboodschap: "Missie is taak voor iedereen"

Het is de opdracht van elke gedoopte christen om het geloof uit te dragen. Dat schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn Vastenboodschap van dit jaar. “Christus heeft ons Zijn Blijde Boodschap niet gegeven om voor onszelf te houden, maar om door te geven en met anderen te delen,” aldus de bisschop. 

"Vertel maar aan uw kinderen en kleinkinderen, aan uw vrienden, buren en bekenden, dat u gelooft.” Volgens de bisschop doet de Kerk een serieus appel op élke christen om zijn of haar geloof te delen. “Het is toch onze diepste levensovertuiging? Daar hoeven we niet voor weg te lopen.”

De vastenboodschap van de bisschop wordt in het weekeinde van 4 en 5 maart in alle kerken in Limburg voorgelezen en/of gepubliceerd. Lees of download de volledige tekst van de vastenbrief >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt