Hulpbisschop tijdens chrismamis: "Wees je bewust van je zalving"

“Of je nu priester bent of gelovige leek, wees je bewust van je zalving. Het is een blijvende opdracht.” Dat zei hulpbisschop Everard de Jong van Roermond tegen de tientallen priesters en diakens en honderden gelovigen die woensdagavond naar de bisschopsstad waren gekomen voor de jaarlijkse chrismamis.

Blijvende opdracht
De viering wordt elk jaar in de Goede Week gehouden. Tijdens de chrismamis worden de heilige oliën gewijd, die door het jaar gebruikt worden voor de toediening van de sacramenten, zoals de doop, het vormsel, de ziekenzalving en de priesterwijding. “Of we nu priester zijn of lekengelovige, we zijn allemaal een keer gezalfd. Het is geen blijvend merkteken. Een zalving is veel meer dan een papieren aanstelling of een zending,” aldus De Jong. “Het is een blijvende opdracht om het geloof uit te dragen. Een opdracht die letterlijk onder je huid gaat zitten.” 

De hulpbisschop leidde de chrismamis, omdat het bisdom Roermond geen residerend bisschop heeft en de wijding van de oliën wel door een bisschop moet gebeuren. Emeritus-bisschop Frans Wiertz was wel als concelebrant aanwezig, net als diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers die het bisdom tijdelijk bestuurt. Ook tientallen priesters uit heel Limburg namen aan de viering deel, waarin zij traditioneel hun wijdingsbelofte vernieuwen. De chrismamis vindt elk jaar plaats op de vooravond van Witte Donderdag, de dag waarop de instelling van de eucharistie en het priesterschap worden herdacht.

Vebondenheid
In de Sint-Christoffelkathedraal waren woensdagavond ook honderden vertegenwoordigers van parochies aanwezig. In de chrismamis heerst daardoor elk jaar een bijzondere sfeer van verbondenheid tussen de plaatselijke geloofsgemeenschappen die samen het bisdom vormen. Aan het einde van de viering krijgen de parochievertegenwoordigers ook de oliën uitgereikt om mee naar hun parochie te nemen.

Bekijk alle foto's van de chrismamis >>>

Lees volledige tekst preek Mgr. De Jong >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt