Bisschop bedankte kerkzangers tijdens 'Dag van de Kerkmuziek'

Met een gezongen vesperdienst en de allereerste uitvoering van lied ‘Geloven, hopen en liefhebben’ heeft de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond zondag 8 oktober afscheid genomen van bisschop Wiertz. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Dag van de Kerkmuziek. Het was de laatste keer dat Mgr. Wiertz hier als residerend bisschop bij aanwezig was. Als ‘afscheidscadeau’ kreeg hij het speciaal gecomoneerde lied aangeboden.

De Dag van de Kerkmuziek was een van de activiteiten die georganiseerd waren in het kader van de Limburgse Koordagen, die dit weekeinde in Roermond werden gehouden. Tijdens een workshop in de Caroluskapel in Roermond werden zondagmiddag twee nieuwe zangbundels met kerkliederen gepresenteerd. Eén met psalmbewerkingen van de componist Ad Voesten en één met oudere composities van de overleden componist Jan Seevens. Een aantal jaren geleden was al het idee ontstaan om het werk van Seevens te bundelen en uit te geven. De map met zijn liederen is nu beschikbaar, net als het werk van Voesten.  

Tijdens de workshop in de Caroluskapel werden liederen uit beide bundels gezongen en nader toegelicht. Ook werd het ‘afscheidslied’ voor de bisschop ingestudeerd. Aansluitend vond in de Sint-Christoffelkathedraal een vesperviering plaats, waarin de muziek nogmaals werd gezongen. Hieraan werd meegewerkt door het kamerkoor Contrast onder leiding van Ad Voesten en de Capella sine nomine onder leiding van Jo Louppen. Jean-Pierre Steijvers bespeelde het orgel. Bisschop Wiertz dankte ter afsluiting de duizenden kerkzangers in Limburg voor hun inzet. “Zingen is leuk om te doen, het een bijdrage aan de cultuur, maat het is bovenal lof brengen aan God,” zo zei de bisschop. 

Bekijk de hele fotoreportage van de Dag van de Kerkmuziek

 

Beluister het afscheidslied voor de bisschop

     
     
     
     
     
Susteren-Echt