Dom Bernardus: Benadruk andere manier van leven

“In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het goed dat religieuzen ‘gewone mensen’ werden. Maar de huidige tijd vraagt van ons opnieuw om het anders-zijn van ons leven in bescheidenheid en eenvoud aan te bieden.”  Dat zei abt Bernardus Peeters van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven tegen de Limburgse zusters, broeders en paters tijdens de Diocesane Religieuzendag, die op 18 augustus in Abdij Rolduc in Kerkrade werd gehouden.

Volgens Dom Bernardus is in de huidige samenleving alles gericht op perfectie en laat het leven in een kloostergemeenschap zien dat je ook volledig mens kunt zijn, zonder in alles perfect te zijn.  “Door ons evangelisch samen leven kunnen wij hoopvolle getuigen zijn van een solidariteit die uitgaat van de waardigheid van iedere mens, zonder uitbuiting, waar niet het recht van de sterkste geldt en waar er een overtuigde zorg is voor de schepping in al haar wonderlijke facetten,’’ aldus abt Bernardus. Hij benadrukte dat  religieuzen er goed aan doen om te blijven leven vanuit hun roeping. “Alleen van uit die roepstem krijgt het religieuze leven betekenis en niet vanuit het werken. Hoe groots en mooi deze ook in de loop der jaren zijn geweest.”

Bronnen
De uit Simpelveld afkomstige trappist was de hoofdspreker tijdens de diocesane ontmoetingsdag voor religieuzen, die door het bisdom was georganiseerd in het kader van het ‘Jaar van het godgewijde Leven’. Voor de dag hadden zich 115 religieuzen van 25 verschillende ordes en congregaties ingeschreven. In zijn welkomstwoord aan het begin van de eucharistieviering merkte bisschop Frans Wiertz op dat de “religieuzen ons de weg naar de bronnen wijzen”.  

In zijn preek herinnerde de bisschop eraan  dat een persoonlijke relatie met God voor de meeste religieuzen ooit de aanleiding was om in het klooster te treden. Hij riep hen op die persoonlijke liefdesband met God te blijven uitdragen. “Juist uit het persoonlijk gebed, uit het persoonlijk contact en de persoonlijke liefdesband met God, mogen wij de kracht putten om het evangelie present te blijven stellen in een wereld die daar vaak niet van weten wil,” aldus de bisschop tegen de aanwezige religieuzen. Ook bedankte hij hen voor hun inzet voor de Kerk in het bisdom Roermond.

Vreugde
Tijdens het middagprogramma kwam Dom Bernardus op dit thema terug door het document van de paus voor het Jaar van het Godgewijde Leven aan te halen en te wijzen op de vreugde, waarmee de relatie met God beleefd kan worden: “Als er een typering van de religieuze van de 21e eeuw zal zijn dan is dat wel: vreugde. Wat wij als religieuzen aan kerk en wereld te bieden hebben, is de vreugde van een radicaal beleefd christelijk leven. De vreugde dat God er is die mij liefheeft en niet alleen mij,  maar iedere mens en heel de schepping. Het is de vreugde van de mogelijkheid van ‘anders leven’.

Tijdens de Religieuzendag gaf rector Jan Vries van het grootseminarie Rolduc vervolgens een overzicht van de ontwikkeling van de priesteropleiding in het bisdom Roermond, die thans 39 studenten telt. De ontmoetingsdag werd afgesloten met drie korte presentatie van relatief jonge religieuze bewegingen in het bisdom Roermond. Zo vertelden leden van de Kommelgemeenschap, de Dominicanessen van Tennessee en de 'Blauwe Zusters' van Valkenburg over hun leven en werkzaamheden. 

Download volledige tekst lezing Dom Bernardus Peeters >>>

Naar preek bisschop Frans Wiertz >>>

Naar foto-album van de Diocesane Ontmoetingsag voor Religieuzen >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt