Overzicht kerkelijk vluchtelingenwerk verschenen

‘Herbergzaam Nederland’. Zo heet de brochure waarin alle initiatieven rond de opvang van vluchtelingen door de katholieke kerk in Nederland zijn opgenomen. Het overzicht is vorige maand door de Nederlandse bisschoppen aangeboden aan paus Franciscus. Inmiddels hebben ook alle parochies een exemplaar ontvangen.
 


In de brochure staan per bisdom alle projecten vermeld rond vluchtelingenwerk, die vanuit parochies of andere kerkelijke gremia zijn opgezet. De brochure sluit aan bij de brief die de bisschoppen vorig jaar advent schreven en die ook de titel ‘Herbergzaam Nederland’ droeg. “In het licht van het evangelie en op basis van een lange kerkelijke traditie van barmhartigheid, zijn katholieken op diverse plekken in Nederland vluchtelingen en vreemden tegemoet getreden met een herbergzaam hart,” constateert de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende in het voorwoord van het overzichtsboek.

Het boekje is bedoeld als inspiratiedocument over geleefde solidariteit met vluchtelingen en vreemden in Nederland in en vanuit de Katholieke Kerk. “Het is niet bedoeld als een etalage van barmhartigheid, maar om getuigenis af te leggen en tot bemoediging. Momenteel zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om als christenen niet bij de pakken neer te zitten en niet een hek om ons hart te plaatsen, wanneer wij vanwege het enorme aantal vluchtelingen ontmoedigd raken of angstig zouden worden,” zegt bisschop Van den Hende.

“In Nederland en wereldwijd zijn we als Kerk geroepen om een netwerk van liefde te zijn, in Jezus' Naam. Herbergzaam van hart, mogen wij in woord en daad bijdragen aan een beschaving van liefde. Daarbij hoort ook de voortdurende zorg en aandacht voor vluchtelingen en vreemden als een werk van barmhartigheid.”

     
     
     
     
     
Susteren-Echt