Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 13 t/m 18 januari 2020

 

Zondag 12 januari: Doop van de Heer

Op de zondag na Driekoningen viert de Kerk het feest van de Doop van de Heer. In de liturgie wordt dan het verhaal gelezen waarin Jezus wordt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan wordt gedoopt. De evangelist Matteüs vertelt dat op dat moment de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde. Uit de hemel klonk een stem die zei: “Dit is mijn Zoon.” Na de geboorte van Christus met Kerstmis en het bezoek van de Driekoningen, is dit het derde moment waarop de Kerk de menswording van God viert. Het feest van de Doop van de Heer is het officiële einde van de kersttijd.

Lees meer >>>

 

Woensdag 15 januari: Heilige Arnold Janssen

Feest van de heilige Arnold Janssen (Goch 1837 – Steyl 1909). Stichter van drie missiecongregaties in Steyl (nu gemeente Venlo) met zo’n tienduizend leden, verspreid over de hele wereld. De leden van de congregaties zijn internationaal bekend als de ‘Steyler missionarissen’. De heilige Armold Janssen (foto) ligt in het Missiehuis in Steyl begraven. In 2003 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Lees meer >>>

 

Vrijdag 17 januari: Heilige Antonius Abt

Feest van de Heilige Antonius Abt. De kerk kent twee grote heiligen met de naam Antonius. In januari vieren we de feestdag van Antonius Abt. Hij leefde in de derde en de vierde eeuw in Egypte. Hij geldt als een van de grondleggers van het latere kloosterleven. Ter onderscheiding van zijn naamgenoot, wordt Antonius Abt ook vaak ‘Antonius met het varken’ genoemd. Hij geldt al beschermheilige van het vee. Vandaar dat in agrarische gebieden veel veldkapellen aan Antonius Abt zijn gewijd.

Lees meer >>>

 

Zaterdag 18 januari: Week van Gebed

Start van de internationale Gebedsweek voor eenheid van de christenen. Elk jaar tussen 18 en 26 januari bidden christenen uit diverse kerkgenootschappen over de hele wereld om eenheid. Het thema van de gebedsweek is dit jaar ‘Buitengewoon’. Dit is geïnspireerd op de buitengewone vriendelijkheid die in het Bijbelboek Handelingen 28 naar voren komt.

Lees meer >>>