Woensdag start Gebedsweek voor de Eenheid

De week van gebed voor de eenheid tussen alle christenen staat dit jaar in het teken van verzoening. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ refereert aan de Reformatie en het ontstaan van de protestantse kerken, dit jaar precies 500 jaar geleden. De week wordt van 18 tot en met 25 januari gehouden (en dus niet van 15 tot 22 januari zoals abusievelijk in het Infobulletin vermeld stond).
 


Leidde de vernieuwingsbeweging van Maarten Luther destijds tot een kloof in de kerk, het herdenkingsjaar is een kans voor alle christenen om nader tot elkaar te komen. Paus Franciscus heeft daarin al het voorbeeld gegeven, door op Hervormingsdag in Zweden aanwezig te zijn bij de start van de herdenking rond 500 jaar Reformatie. Daar wees hij vooral op de overeenkomsten tussen christenen van verschillende kerken en niet op de verschillen.

Tijdens de internationale gebedsweek staat de verzoening tussen gelovigen centraal. Tijdens die week staat de tekst van Paulus centraal over de liefde van Christus die mensen drijft (2. Kor. 5, 14 – 20). Het beeldmerk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

De gebedsweek voor de eenheid is een internationaal initiatief, dat ondersteund wordt door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan. Kijk voor meer informatie op: www.oecumene.nl/kalender/week-van-gebed

Misschien afbeelding van campagnemateriaal? 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt