Weerter martelaren 150 jaar geleden heiligverklaard

Op zaterdag 29 april wordt herdacht dat de zogeheten Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden heiligverklaard werden. Onder hen ook twee Limburgse heiligen: de in Weert geboren paters Hieronymus (1522) en Antonius (1523). Samen met de andere martelaren werden zij in 1572 in Brielle vermoord. In het bedevaartsoord van deze Zuid-Hollandse plaats vindt ook de herdenking plaats. Met een plechtige eucharistieviering door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam.


De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Doorheen deze strijd voor onafhankelijkheid liepen ook religieuze stellingnamen. De martelaren van Gorcum werden daarvan het slachtoffer. Ze stierven in de nacht van 9 juli 1572, nadat ze gevangen waren genomen door de geuzen en per vrachtschuit naar Brielle waren vervoerd. Ze werden gemarteld en onder druk gezet om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus af te zweren. De Martelaren van Gorcum werden in 1867 heilig verklaard. 

Pastoor Jack Glas, voorzitter van de Werkgroep Activiteiten Brielle van de bedevaartcommssie onderstreept de betekenis van de Martelaren van Gorcum: “Zij zijn heiligen die juist vanwege hun geloof in de eucharistie hun leven hebben gegeven, bron en hoogtepunt van ons geloof. We zien het ook in onze tijd helaas veel dat mensen hun leven geven voor het geloof in Christus. Denk aan de aanslagen in Egypte op Palmzondag, maar ook aan vervolgingen in Afrika en het Midden-Oosten. Mensen die worden gedood vanwege hun geloof is niet iets dat alleen in het verleden speelt, maar ook nu. Het gezamenlijke gebed is enorm krachtig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om op deze dag, juist als we samenkomen rond deze martelaren van de zestiende eeuw, ook te bidden voor de martelaren van deze tijd."

Pastoor Bladowski van het bedevaartsoord vult aan: “De martelaren hebben hun dood niet gezocht, maar het is van hen gevraagd. Al vanaf de eerste eeuw van de Kerk tot op de dag van vandaag zijn er mensen die hun leven geven, omdat ze gelovig zijn en daarvan getuigen. We zijn verbonden met deze martelaren door de eeuwen heen. En zeker zijn we ook verbonden met de mensen die vandaag de dag martelingen moeten doorstaan. Als we de Martelaren van Gorcum herdenken, mogen we op hun voorspraak bidden voor de christenen die nu vervolgd worden om hun geloof. We mogen op hun voorspraak bidden om kracht, zodat ze de moeilijkheden die ze ondervinden kunnen doorstaan. Zo zijn de martelaren door de eeuwen heen ook verbonden met elkaar.”

     
     
     
     
     
Susteren-Echt