Dit weekeinde Missiezondag

Dit weekeinde (21/22 oktober) wordt in de katholieke kerk Wereldmissiedag of Missiezondag gevierd. Gelovigen overal ter wereld zetten zich dan in voor gelovigen elders. Ze laten op die manier zien dat ze allemaal tot dezelfde wereldkerk behoren. Veel parochies zullen dit weekeinde in de vieringen aandacht aan het thema besteden. Ook wordt er gecollecteerd voor het werk van Missio/Pauselijke Missiewerken.

 
Oprechte mensen
Centraal in de campagne van Missiezondag staat dit jaar het leven van katholieke gelovigen in Burkina Faso. Dit West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18euitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten, omdat ze heks zouden zijn.

Missio helpt
De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

Boodschap paus Franciscus
Paus Franciscus heeft een boodschap geschreven voor wereldmissiedagd waarin hij hij de Pauselijke Missiewerken “een kostbaar instrument" noemt "om in iedere christelijke gemeenschap het verlangen op te wekken buiten de eigen grenzen en zekerheden te treden en erop uit te gaan om het evangelie aan allen te verkondigen.” Lees volledige boodschap paus

Help onze medegelovigen in Burkina Faso
MISSIO Pauselijke Missiewerken roept op om bij te dragen aan de collecte op Missiezondag of een bijdrage te storten rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag of kijk op Missio

     
     
     
     
     
Susteren-Echt