Wereldmissiemaand steunt Burkina Faso

Oktober is in de katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO / Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Dit jaar is er speciale aandacht voor de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. 

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor hun 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten, omdat ze heks zouden zijn. 

Missio helpt
De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

Help de medegelovigen in Burkina Faso
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerkenin de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt