Zaterdag wijding twee nieuwe priesters in Roermond

Op zaterdag 10 juni worden er in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond twee nieuwe priesters gewijd. Het betreft twee ‘Maastrichtse’ wijdelingen: Henyer García León en Geraldo de Vasconcelos. Beiden zijn vorig najaar tot diaken gewijd. Henyer Garcia León is lid van de Neocatechumenale Weg. Dat is één van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. Het Neocatechumenaat is inmiddels al meer dan tien jaar in het bisdom Roermond actief. De beweging heeft een eigen seminarie in Cadier en Keer, maar de studenten volgen de colleges aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding is Henyer Garcia León als kapelaan actief in de parochies H. Servatius en HH. Anna en Lambertus in Maastricht.

Geraldo de Vasconcelos is ook lid van een beweging binnen de Kerk. Hij behoort tot het Oratorium van Filippus Neri. Deze beweging is al vele jaren aan de Sint-Martinusparochie in de Maastrichtse wijk Wyck verbonden. De Vasconcelos werkt daar ook sinds vorig jaar als kapelaan.

De priesterwijding in de kathedraal begint om 10.30 uur en wordt verricht door hulpbisschop Everard de Jong. De plechtigheid is voor alle belangstellenden toegankelijk.   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt