Aandacht voor oecumene op Willibrordzondag

In het eerste weekeinde van november, dit jaar op 4 en 5 november, viert de Katholieke Kerk in Nederland Willibrordzondag. Er wordt dan aandacht gevraagd voor oecumene: het contact tussen de verschillende christelijke kerken. 

Dit jaar staat Willibrordzondag in teken van de 500e verjaardag van de Reformatie. Het is deze maand precies vijf eeuwen geleden dat Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de Kerkdeur van Wittenberg spijkerde. Door zijn nieuwe visie op het evangelie, de kerk, de sacramenten en de relatie met God ontketende hij een revolutie binnen de Kerk, die uitliep op een splitsing tussen katholieken en protestanten.

Willibrordzondag kijkt dit jaar niet naar de verschillen, maar naar de vele overeenkomsten. Als thema voor Willibrordzondag is een zin uit het Mattheüsevangelie gekozen: “Eén is onze Meester, en wij allen zijn broeders en zusters." Parochies worden opgeroepen om in het weekeinde van 4/5 november speciaal te bidden voor de eenheid van alle christenen. Tevens is het de bedoeling dat dit weekeinde in alle kerken gecollecteerd wordt voor het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene Athanasius en Willibrord. Dit is een van de verplichte collectes van het jaarlijks collecteschema voor parochies.

Willibordzondag is vernoemd naar de heilige bisschop Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. Zijn feestdag is op 7 november. Alle parochies hebben ook een poster voor Willibrordzondag ontvangen. Meer informatie materiaal voor vieringen, etc is te vinden op de website van de Willibrordvereniging

 bidden voor de eenheid van alle christenen. Tevens is het de bedoeling dat dit weekeinde in alle kerken gecollecteerd wordt voor het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene Athanasius en Willibrord. Dit is een van de verplichte collectes van het jaarlijks collecteschema voor parochies.

Willibordzondag is vernoemd naar de heilige bisschop Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. Zijn feestdag is op 7 november. Alle parochies hebben ook een poster voor Willibrordzondag ontvangen. Meer informatie materiaal voor vieringen, etc is te vinden op de website van de Willibrordvereniging. 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt