Aken verwacht duizend eregasten uit hele wereld bij zaligverklaring

Aken verwacht zo’n duizend eregasten uit de hele wereld bij de zaligverklaring van zuster Clara Fey, die morgen – zaterdag 5 mei – in de  Dom wordt uitgesproken. Onder hen zo’n 150 zusters van de door Clara Fey gestichte congregatie van het Arme Kind Jezus. Maar ook Kardinaal Amato uit Rome en minister-president  Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen zijn erbij. Het bisdom Roermond wordt vertegenwoordigd door diocesaan-administrator mgr. Hub Schnackers en emeritus-bisschop Frans Wiertz.

De langste afstand is afgelegd door de zusters uit Colombia en Peru. Net als delegaties uit tal van Europese landen, komen zij met een hele groep kinderen, leraren, priesters en andere bij de  betrokkenen naar Aken. “Het zijn allemaal mensen die in de spiritualiteit van Clara Fey een voorbeeld zien,” zegt zuster Henriëtte Mensen, de generaal-overste van de zusters van het Arme Kind Jezus. “We verheugen ons er allemaal op om met zoveel mensen deze belangrijke gebeurtenis te mogen vieren.” Het is voor de eerste keer dat er in het bisdom Aken een zaligverklaring plaatsvindt.

Bisschoppen en kardinalen
De zaligverklaring van zuster Clara Fey begint zaterdag om 10.00 uur met een pontificale viering in de Dom. Hoofdcelebrant is Angelo Kardinaal Amato s.d.b. als vertegenwoordiger van paus Franciscus. Hij is ook de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Andere aanwezige prelaten zijn onder anderen aartsbisschop Nikola Eterovic, pauselijke nuntius in Duitsland, kardinaal Rubén Gómez, aartbisschop van Bogota in Colombia, bisschop Helmut Dieser van Aken en diens voorganger emeritus-bisschop Heinrich Mussinghof.

Portret
Met het voorlezen van de apostolische brief en het onthullen van portretten van Clara Fey in de Dom en op de buitengevel van de Dom (foto) is de zaligverklaring zaterdagmorgen officieel een feit. De Dom is dan grotendeels gevuld met eregasten. Via een tv-scherm kunnen alle andere belangstellenden op een groot scherm op de Katschof – het plein naast de Dom – de viering volgen. De zaligverklaring wordt tegelijkertijd ook live uitgezonden op internet via www.clara-fey.de en www.bistum-aachen.de en de facebookpagina van het bisdom Aken.

Feest
Na de plechtigheid in de Dom is er een ‘ontmoetingsfeest ‘ op de Münsterplatz in Aken. Daar is onder meer van alles te zien over het leven van Clara Fey. Verder is er muziek en optredens van diverse scholen en een Indonesische dansgroep.  Tijdens dat feest gaat ook de musical Clara’s Droom in première, die op 17 juni ook in Simpelveld te zien is.

Zaterdagmiddag is het ook mogelijk om in de Dom de relieken van Clara Fey te vereren. Als afsluiting is er zaterdagmiddag om 18.00 uur een vesperviering in de Dom. Zondagmorgen worden na een eucharistieviering, die om 10.00 uur begint, de stoffelijke resten van Clara Fey in processie overgebracht naar een nieuwe kapel in het klooster van de zusters van het Arme Kind Jezus, waar ze voortaan zal rusten. Dinsdag 8 mei is er om 10.30 uur een dankviering in de Sint-Remigiuskerk in Simpelveld. Hoofdcelebrant is dan hulpbisschop Everard de Jong.

Clara Fey
Clara Fey leefde van 1815 tot 1894. Medio 19e eeuw trok zij zich met name het lot van kinderen in fabrieken en achterstandswijken aan. In 1844 stichtte zij in Aken de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus met als belangrijkste taak om voor kinderen te zorgen. Later moesten de zusters vluchten vanwege het anti-kerkelijke politiek van de toenmalige Duitse overheid onder leiding van Bismarck (Kulturkampf). Vanuit Aken kwamen ze in het Nederlandse grensdorp Simpelveld terech. Daar overleed Clara Fey in 1894. Het generalaat van de zusters bleef tot 2012 in Simpelveld gevestigd. Het proces tot zaligverklaring is ook volledig in het bisdom Roermond gevoerd en bij het vertrek van de zuster aan het bisdom Aken overgedragen.

Gebedsprentje
Het bisdom Roermond heeft bij gelegenheid van de zaligverklaring een speciaal gebedsprentje uitgebracht.  

Lees meer over de zaligverklaring op de speciape webpagina van het bisdom Roermond

Foto's: Bisdom Aken

     
     
     
     
     
Susteren-Echt