Clara Fey wordt op 5 mei zaligverklaard

Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom van Aken zaligverklaard. De stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus werd op 11 april 1815 in Aken geboren en overleed op 8 mei 1894 in het Limburgse Simpelveld. Daar was het generalaat van de congregatie vanwege de Kulturkampf sinds 1878 gevestigd. Haar stoffelijke resten werden in 2012, toen het generalaat weer terug verhuisde naar het moederhuis in Aken, van Simpelveld overgebracht naar Aken. Vandaar dat de zaligverklaring niet in het bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces destijds opgestart werd), maar in het bisdom Aken (waar het proces werd afgerond).

De feestelijke eucharistieviering waarin de zaligverklaring wordt uitgesproken begint op 5 mei om 10 uur. Hoofdcelebrant is Angelo kardinaal Amato OSB, prefect van de Vaticaanse congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringsprocessen. Voor de zaligverklaring van hun stichteres worden honderden zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit heel de wereld verwacht. Vanwege de te verwachten grote belangstelling zal de H. Mis ook op de naast de dom gelegen Katschhof via een groot scherm te volgen zijn, alsmede via internet op de speciale websi www.clara-fey.de.

Na de zaligverklaring is er in de Dom van Aken tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid om de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren. Bovendien zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een ontmoetingsfeeest op de Münsterplatz in Aken, waar tussen 12.30 uur en 17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden. Om 18.00 uur wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de Dom, onder leiding van de bisschop van Aken, Helmut Dieser. Bij de plechtigheden zal hulpbisschop Everard de Jong namens het bisdom Roermond aanwezig zijn.

Op zondag 6 mei worden de relieken van Clara Fey rond 11.30 uur in processie overgebracht naar de Kind-Jezus-kapel. Dit na een pontificale H. Mis door mgr. Dieser in de Dom, die om 10.00 uur begint. Op dinsdag 8 mei staat een grote dankviering in Simpelveld gepland. Daarover volgt in een later stadium meer informatie.
 
Ongeveer een jaar geleden heeft paus Franciscus het decreet van de zaligverklaring getekend. "Clara Fey heeft zich haar leven lang ingezet voor de zwaksten in onze samenleving, de kinderen, die in de vroege industrialiseringstijd van de 19e eeuw aan hun lot werden overgelaten. Haar werk is een toonbeeld van naastenliefde. Tot op vandaag werken talloze zusters in haar geest verder", zo zegt bisschop Dieser van Aken. Momenteel zijn 450 zusters van de door Fey gestichte congregatie behalve in Duitsland en Nederland ook werkzaam in België, Colombia, Groot-Brittannië, Letland, Luxemburg, Frankrijk, Indonesië, Oostenrijk, Peru en Spanje. Zij runnen er scholen en verzorgen catechese, familiepastoraat, werken met immigranten en werk- en daklozen, in gezondheidscenta en diverse andere diensten voor de arme medemens.

Meer informatie over de zaligverklaring is te vinden op www.clara-fey.de
Meer informatie over de congregatie is te vinden op www.manete-in-me.org  


.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt