Zaligverklaringsproces stichteres 'roze zusters' geopend

In het klooster van de ‘roze zusters’ in Steyl is vandaag het zaligverklaringsproces van Moeder Maria Michaële Tönnies officieel geopend.  Dit gebeurde door de installatie van een kerkelijke rechtbank door bisschop Frans Wiertz van Roermond. Bijzonder was dat speciaal voor die gelegenheid buitenstaanders in het slotklooster werden toegelaten.

De Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding leven een contemplatief leven. De zusters hebben hun leven gewijd  aan het gebed en met name aan de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligste. Ze doen dit in een slotklooster. Dat wil zeggen dat de zusters zelden het klooster verlaten en dat buitenstaanders alleen bij hoge uitzondering in het klooster worden toegelaten.

Donderdag 3 september was zo’n bijzondere dag, omdat het zaligverklaringsproces van moeder Maria Michaële (Adolfine) Tönnies officieel werd geopend. Zij is de medestichteres van de congregatie en was ook de eerste generaal-overste. Ze leefde van 1862 tot 1934 en ligt in de tuin van het klooster in Steyl begraven.

Aanbidding
De dag begon met een feestelijke eucharistieviering met bisschop Wiertz en diverse priesters die bij het zaligverklaringsproces betrokken zijn. In zijn preek benadrukte de bisschop het belang van de aanwezigheid van aanbiddingszusters naast de zogeheten ‘actieve’ congregaties van Steyl. “Het missionaire elan en het voortdurende gebed horen bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille,” aldus de bisschop. Adolfine Tönnies was volgens hem een lieve, vrome zuster, maar ook een goede manager. “Het is haar verdienste dat nog tijdens haar leven zoveel nieuwe kloosters van aanbiddingszusters zijn gesticht.”

Rechtbank
Na de eucharistieviering werd in de stichterskamer van het klooster de rechtbank officieel geïnstalleerd. Onder toeziend oog van de roze zusters – zo genoemd vanwege de kleur van hun habijt – werd een korte levensbeschrijving van Adolfine Tönnies voorgelezen. Vervolgens moesten alle leden van de rechtbank de eed afleggen en ontvingen ze uit handen van de bisschop hun officiële benoeming.

De rechtbank gaat de komende maanden het leven en werk van Moeder Maria Michaële onderzoeken. Als dat gebeurd is, worden alle documenten in een verzegeld pakket naar Rome gestuurd voor verdere behandeling van het proces door de congregatie voor zalig- en heiligverklaringen. Voor de officiële zaligverklaring is dan nog een erkend wonder nodig. Op de Filippijnen heeft zich inmiddels een onverklaarbare genezing voorgedaan, die mogelijk als wonder op voorspraak van Moeder Maria Michaële kan gelden, maar deze casus moet nog volledig onderzocht worden.

Steyler familie
De Duitse priester Arnold Janssen stichtte aan het einde van de 19e eeuw in Steyl drie congregaties: de Missionarissen van het Goddelijk Woord, de (actieve) missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en de (contemplatieve) Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding.

Adolfine Tönnies is het vijfde lid van deze zogeheten ‘Steyler’ missionarissenfamilie die voor zalig- en op den duur mogelijk heiligverklaring in aanmerking komt. Arnold Janssen en pater Jozef Freinademetz – de eerste missionaris die vanuit Steyl werd uitgezonden – zijn al heilig verklaard. De medestichteressen van de missiezusters Moeder Maria Helena Stollenwerk en Moeder Jozepha Stenmanns zijn al zaligverklaard. Moeder Maria Michaële sluit voorlopig de rij van stichters. In het buitenland zijn de drie congregaties vooral bekend onder de naam 'Steyler Missionare' en behoren ze tot de grootste missiecongregaties te wereld.

Bekijk ook:

Naar foto-alburm installatie rechtbank >>>

Uitgebreide levensbreschrijving van Moeder Maria Michaële (Adolfine) Tönnies >>>

Bisschop installeert rechtbank voor zaligverklaring zusters Adolfine >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt