Zangers gezocht voor projectkoor Nederland Zingt

Op dinsdag 25 serptember worden in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond opnames gemaakt van het bekende televisieprogramma 'Nederland Zingt'. Het is de bedoeling dat er voor die gelegenheid een projectkoor wordt samengesteld. Iedereen is welkom om daarin mee te zingen.


Wie kent het niet? 'Nederland Zingt' op tv. Vaak wordt met grote bewondering gekeken naar de volle zingende kerk bij elke uitzending. En niet zelden wordt de wens geuit om dat ook zelf eens te kunnen meemaken. Daar is nu zeer dicht bij huis gelegenheid toe.

De opname in de kathedraal van Roermond is op 25 september om 19.30 uur en bedoeld voor drie televisie-uitzendingen. De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond en de Evangelische Omroep zouden het geweldig vinden om met enthousiaste zangers en zangeressen uit heel Limburg één groot koor te vormen dat onder leiding van dirigent Martin Zonnenberg meewerkt aan deze opname. Iederen kan deelnemen, zowel individueel als met geheel of gedeeltelijk koor.

Wie mee wil doen met het projectkoor kan zich aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl. Geef daarin aan of u zich individueel opgeeft of als koor. Bij aanmelding als koor s.v.p. de contactgegevens, het aantal leden, de stemverdeling en de naam van de dirigent en contactpersoon doorgeven. Bij individuele aanmelding s.v.p. de contactgegevens, welke partij u zingt en of u eventueel nog meer personen aanmeldt, doorgeven. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 augustus. Dan is ook het complete repertoire bekend en krijgen de leden van het projectkoor de muziek is SATB-versie (digitaal) teogestuud via de mail of een dropbox-link. Bovendien zijn er twee centrale repetitiemomenten voor het projectkoor gepland. Deze zullen in Roermond plaatsvinden onder leiding van bovengenoemde dirigent. Op de dinsdagen 4 en 11 september van 19.30 uur tot 22.00 uur. Daarnaast worden de projectkoorleden op de opnamedag om 14.45 uur in Roermond verwacht. De opnames zijn die dag van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tussen repetitie en opname die dag wordt er voor de projectkoorleden voor soep en broodjes gezorgd.

Let op: wie niet wil meezingen in het projectkoor maar wél graag de opnames wil bijwonen, ook hij of zij kan zich aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl onder vermelding van naam en aantal deelnemers en extra vermelding 'geen koorzanger'. Aanmelden via de website www.nederlandzingt.nl kan nu nog niet.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt