Parochie-automatisering

De automatisering van de parochies in het bisdom Roermond is ondergebracht bij IPAL: het Interdiocesaan Platform voor Automatisering en Ledenadministratie. 

 

IPAL
IPAL levert diensten op het gebied van de interne werkplekautomatisering bij de bisdommen en de gehele Parochieautomatisering waaronder de RK Ledenadministratie. IPAL beheert nu samen met haar partners de gehele landelijke ICT-omgeving bestaande uit 400 bisdomgebruikers, 3500 parochiegebruikers en circa 2500 extranetgebruikers.

website IPAL

 

Nieuwe parochie-automatisering 2018
Begin 2018 is besloten tot een nieuwe automatiseringe voor parochies. Deze wordt op dit moment in meerdere bisdommen in Nederland uitgerold. Parochies vinden alle informatie hierover via onderstaande link.

website parochie-automatisering

 

Model jaarrekening voor parochies

Er is een model jaarrekening voor parochies in het nieuwe automatiseringsprogramma Exact Online beschikbaar. Met de invoering van de nieuwe automatisering voor onder meer de financiële administratie van parochies is tevens het rekeningschema dat standaard wordt aangeboden herzien. Ook het model voor de jaarrekening is nu op dit nieuwe schema aangepast. Het bisdom vraagt parochies dit model te gebruiken vanaf de jaarrekening 2019. Wanneer deze al aangeboden is, dan geldt dit model met ingang van de jaarrekening 2020.

Bij de jaarstukken te voegen bijlagen:

  • Jaaropgave van de bank(en) met saldi bankrekening(en) per ultimo boekjaar.
  • Jaaropgave van de effectenportefeuille(s) per ultimo boekjaar.
  • Specificatie van de uitgaven met betrekking tot verhuurd onroerend goed (i.v.m. bepalen berekeningsgrondslag definitieve nota's bisdom (percentennota en solidariteitsbijdrage)