Pastorale Diensten

De pastorale afdelingen zijn de afdelingen binnen het bisdom die zich bezighouden met de coordinatie en/of organisatie van vormingsactiviteiten voor verschillende (groepen) van mensen in de parochiepastoraal. Het aanbod is zeer divers. Van zomerkampen voor kinderen en jongeren, tot catechese en vorming voor volwassenen. De verschillende doelgroepen zijn terug te vinden in de benamingen van de verschillende afdelingen, bij welk onderdeel meer informatie te vinden is per doelgroepactiviteiten.
 

Hoofd van de Diocesane Pastorale Dienst is hulpbisschop Mgr. Everard de Jong
T: (0475) 386831
E: stuur e-mail naar secretariaat hulpbisschop

 

Afdelingen

 

Activiteiten

Download activiteitenbrochure 2019