Emeritus-paus Benedictus XVI bedankt oud-student Hub Schnackers

Vrijdag 04 januari 2019
 

Activiteiten 2019
in brochure

De pastorale diensten van het bisdom hebben een Activiteitenbrochure 2019 uitgegeven. Daarin staan alle bijeenkomsten en evenementen.

Academie Rolduc:
Onbaatzuchtigheid

Hoe onbaatzuchtig zijn wij? Hebben we echt belangeloos iets voor een ander over of speelt er altijd eigenbelang mee? Daarover gaat Academie Rolduc op 11 januari.

Geloofsgesprek met
Van Meijgaarden

Op het feest van de Heilige Familie – afgelopen zondag – blikte pastoor van Meijgaarden terug op vijf jaar tv-vieringen vanuit Meerssen.

Bij de zondag: 
Vervuld van vreugde

De drie koningen zijn zeer verheugd als ze het Christuskind ontmoeten. Via hen leren alle volkeren God kennen.

Activiteiten 
uit de regio

Wat is er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te doen? En weet u zelf een activiteit? Meld het ons!

Carolushuis:
artikel van de week

Op 5 januari is het feest van de heilige Karel Houben. ‘Helende handen’ plaatst het leven van deze bijzondere Limburger in een context.