image
 
  Paasboodschap bisschoppen:
'Het kruis heeft niet het laatste woord'
 

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen, nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

 
LEES VERDER
 
 
Kruisweg vanuit Roermond op tv
 
Op Goede Vrijdag bidt bisschop Harrie Smeets ’s middags om 15.00 uur de kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond aan de hand van teksten van columnist Stephan Sanders en met muziek van Wishful Singing. Deze kruisweg wordt door de KRO-NCRV op NPO2 uitgezonden. Wie de teksten wil meebidden kan deze downloaden van onze website.
 
 
 
Paaswake en Paasmis
vanuit Munsterkerk op tv
 
 
Met Pasen worden twee vieringen vanuit de Munsterkerk in Roermond live op tv uitgezonden. Op Paaszaterdag zendt KRO-NCRV om 23.15 uur op NPO2 de Paaswake uit met hulpbisschop Everard de Jong.
Op Eerste Paasdag wordt de viering van Pasen om 11.00 uur met bisschop Harrie Smeets uitgezonden. Deze viering is te zien bij KRO-NCRV op NPO2 en bij L1.
 
Lees verder

 

 

 

 
Chrismamis in besloten kring
 
Wat normaal in een volle kathedraal gebeurt, vond vanwege de coronacrisis deze keer plaats in de beslotenheid van de privékapel van het bisschopshuis: de jaarlijkse chrismamis. Tijdens deze bijzondere viering in de Goede Week worden de heilige oliën gewijd, die in parochies gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten. Dit jaar dus zonder honderden priesters en vertegenwoordigers van parochies, maar met alleen de bisschop, hulpbisschop en twee vicarissen.
 
 
 
Koning belt met
voorzitter bisschoppenconferentie
 
 
Op weg naar Pasen, op woensdagmiddag 8 april, heeft Koning Willem-Alexander gebeld met Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het telefoongesprek was een uiting van de betrokkenheid van de Koning, om zijn belangstelling te tonen voor de katholieken in Nederland in deze tijd van de coronacrisis.
 
Lees verder

 

 

 

 
Wat vieren we deze week?
 
De week ná Pasen wordt de Paasweek genoemd. Belangrijke feesten in de kerk duren acht dagen: een octaaf. Dat geldt zeker voor Pasen. Eigenlijk is het komende week elke dag Pasen. Wat veel mensen niet weten: in liturgisch opzicht is tweede Paasdag niet meer of minder belangrijk dan de derde, vierde of vijfde tot en met de achtste Paasdag.
 
 
 
Op afstand
nabij
 
 
Parochies in Limburg doen veel moeite om in deze coronacrisis mensen op afstand toch nabij te kunnen zijn. Zo bracht de pastoor van Pey een special van het parochieblad uit met de titel Houvast, terwijl zijn collega in Echt een eigentijdse kruiswegstatie schilderde. De parochie van Simpelveld deelt dvd’s uit van de eigen Passion Simpelveld, veel priesters zijn gaan vloggen en de priesterstudenten van Rolduc helpen met het ontsmetten van ambulances.
 
Lees verder

 

 
Nieuw data Passiespelen
bekend
 
De nieuwe data van de Passiespelen in Tegelen zijn bekend. De uitvoeringen vinden plaats tussen zondag 18 april en zondag 29 augustus 2021. Aanvankelijk zou de 21e editie van het openluchtspel over het lijden van Jezus dit jaar worden opgevoerd, maar vanwege de coronacrisis zijn de voorstellingen een jaar uitgesteld.

 

 
Bij de zondag
 

Met Pasen vieren we dat Jezus zijn leven heeft gegeven uit liefde voor ons. In plaats van het einde bleek het een nieuw begin. God laat ons nooit in de steek. We mogen geloven in Zijn liefde tot het uiterste. Zalig Paasfeest.

 
 
 
Zondag luiden Paasklokken
 
De Nederlandse bisschoppen hebben de parochies in het hele land opgeroepen om op Eerste Paasdag tussen 12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te luiden. Op deze manier kunnen zij hun parochianen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven.
 
 
 
CONTACT INFO
 
 
Contact:
 
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
 
                 
 
Adres:
 
Postbus 470
6040 AL  Roermond