Iets meer kerkgangers
bij vieringen toegestaan
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.
LEES VERDER
Antonius centraal tijdens zondag Oosterse Kerken
De heilige Antonius Abt staat dit jaar centraal tijdens Zondag voor de Oosterse Kerken in het weekeinde van 1 en 2 mei. Het thema luidt: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’.
LEES VERDER

 

 Arend van der Heijden
zondag
in Geloofsgesprek
Hij was chef-kok voor artiesten en mensen die veel geld te besteden hebben. Hij koos een andere weg. Vanuit zijn geloof en het gebed ging hij koken voor mensen die geen geld voor eten hebben. Dit leidde tot het initiatief Cartias045. Arend van der Heijden uit Heerlen vertelt zondag zijn verhaal in het KRO-programma Geloofsgesprek.
LEES VERDER
 Landelijke TV-mis
zondag
vanuit Waubach

Zondagmorgen 2 mei wordt de landelijk tv-mis weer uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. De viering is vanaf 10.00 uur te zien op NP02, aansluitend aan het Geloofsgesprek. De muziek wordt deze keer verzorgd door een kwartet van jonge zangers die aan het begin van de meimaand vooral Marialiederen zullen zingen.

LEES VERDER

 

 Jozefjaar: 1 mei
Sint-Jozef arbeider
Mei is traditioneel de Mariamaand, maar op de eerste dag van die maand staat haar man Sint-Jozef centraal. De Kerk herdenkt hem dit weekeinde als patroon van de arbeiders. Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot een speciaal Jozefjaar. Mgr. Herman Woorts stelt de verschillende voorstellingen van Sint-Jozef in de kunst voor.
Lees verder

 

 Lourdesbedevaarten
gaan dit jaar niet door
De geplande bedevaarten naar Lourdes van september en begin oktober kunnen helaas (weer) niet doorgaan. Het bestuur van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht heeft dat moeten besluiten.
Lees verder
 
Bij de zondag
Zoals de rank verbonden is aan de wijnstok, zo mogen wij als gelovigen ons laten dragen en voeden door de liefde van Jezus, die de wijnstok is. Verbondenheid met Jezus laat zich zien in daden van geloof en dienstbaarheid aan de medemens. Mogen wij ons van harte verbinden met Jezus Christus, de ware wijnstok, opdat wij van Hem levenskracht ontvangen en voor Hem veel vrucht dragen.
LEES VERDER
 Wat vieren we
deze week?
Er zijn weinig bijzondere gedenkdagen komende week, maar het zijn wel bijna allemaal ‘Limburgers’ die op één dag op de kalender staan: Wiro, Plechelmus en Otger uit Sint-Odiliënberg en de Zalige Clara Fey uit Simpelveld.
LEES VERDER

 

 Uit de regio
Gebedsuur in Merkelbeek
met dom Lenglet
Op zondag 2 mei nodigt de Geestelijke Familie Het Werk van Huize Het Korenveld iedereen van harte uit om samen met abt Ad Lenglet te bidden voor roepingen tot het priesterschap en godgewijde leven.
Lees verder
 
Contact info
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
Postbus 470
6040 AL  Roermond
Copyright © 2021 Bisdom Roermond
afmelden | naar de website