Bisschop Smeets
nog in ziekenhuis
Bisschop Harrie Smeets van Roermond moet nog zeker enkele dagen in het ziekenhuis blijven. De bisschop werd daar vorige week vrijdag na een licht herseninfarct opgenomen. Hij mag inmiddels uit bed en over de afdeling wandelen, maar na het weekeinde wordt pas duidelijk of en wanneer hij naar huis mag.
LEES VERDER
Coronamaatregelen Kerk versoepelen
Met ingang van dit weekeinde voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. Dit betekent dat er ook in de Kerk weer meer kan. Het toegestane aantal bezoekers gaat omhoog.
LEES VERDER

 

 

 Houd elkaar vast
Geef aan je eigen parochiekerk!
Ook parochies krijgen door de coronamaatregelen minder inkomsten binnen, terwijl de kosten wel doorlopen. Onder het motto ‘Houd elkaar vast’ worden parochianen gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Lees verder
 Nieuwe bedienaren
H. Communie
In de basiliek in Meerssen heeft donderdagavond de aanstelling plaatsgevonden van nieuwe buitengewoon bedienaren van de heilige communie. Dit jaar waren dat er maar liefst negenendertig. De viering met hulpbisschop Everard de Jong was tevens de opening van het sacramentsoctaaf in Meerssen.
LEES VERDER
 Vier nieuwe
priesters gewijd

Afgelopen week zijn er vier nieuwe priesters gewijd die in Limburg gaan werken. Nicolas Pethuru en Ranil Weerawarna werden afgelopen maandag in Sri Lanka gewijd. Vorige week zaterdag vond in Roermond de wijding plaats van Danny Horsch en Arockia Austin Joseph.


LEES VERDER
 Studieopdracht voor kapelaan
Marco Figliola
Kapelaan Marco Figliola (34) heeft van het bisdom een studieopdracht gekregen. Hij gaat vanaf komend collegejaar kerkgeschiedenis studeren in Rome. Dit betekent dat Figliola stopt als kapelaan in de parochies van Roermond-centrum en Herten.
LEES VERDER
 Kathedraal vanaf
dit weekeinde
weer open

Vanaf zaterdag 5 juni is de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond weer open voor bezichtiging en gebed. De bisschopskerk is dan weer dagelijks toegankelijk van 14.00 uur tot 17.00 uur.


LEES VERDER
 
Bij de zondag
Deze zondag vieren we Sacramentsdag. Dan staat het sacrament van de eucharistie centraal. Voor gelovigen is dit de belangrijkste plek om God te ontmoeten.
LEES VERDER
 Wat vieren we
deze week?
De opvallendste feesten op de kalender van de komende week zijn zonder meer de Heilig Hartfeesten: het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Ze worden elkaar jaar gevierd in de week na de tweede zondag na Pinksteren.
LEES VERDER

 

 Uit de regio
Expositie Lourdesbedevaarten in Houthem
In de schatkamer van de Sint-Gerlachuskerk in Houthem (gemeente Valkenburg) is van 5 juni tot en met 11 juli een expositie te zien over de bedevaarten vanuit Nederland naar Lourdes. Op 12 juni is er een lezing.
Lees verder
 
Contact info
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
Postbus 470
6040 AL  Roermond
Copyright © 2021 Bisdom Roermond
afmelden | naar de website