Nieuwe vicaris-generaal Quaedvlieg:
'Werken aan vitale parochies'
Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen is per 1 juli benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Hij is zich al voorzichtig aan het voorbereiden op zijn nieuwe taak, waarvan de herstructurering van parochies een belangrijk onderdeel wordt. “Wat houden we over als de krimp een keer tot stilstand is gebracht? Wat is de missie van onze parochies in die nieuwe situatie? Daar moeten we nu over nadenken,” zegt hij in een kennismakingsgesprek. Lees het hele interview met Quaedvlieg in de nieuwe uitgave van het online magazine Clavis.
LEES VERDER
Lees het zomernummer van De Sleutel
Deze week verschijnt het zomernummer van bisdomblad De Sleutel. In de coverstory deze keer uitgebreid aandacht voor Limburg als regio voor toerisme met meer diepgang: bezinningstoerisme. In de rubriek Mijn Geloof een uitgebreid interview met varkensbroer en voormalig LLTB-bestuurder Toon van Hoof, die kerk, samenleving en de agrarische wereld met elkaar probeert te verbinden. En aandacht voor de biografie van een bijzondere kardinaal die in Wittem begraven ligt. Lees dit en veel meer in De Sleutel.
LEES VERDER

 

 Plebaan-deken
De Graaf Woutering
benoemd tot kanunnik

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden worden kanunniken genoemd.

LEES VERDER
 Twee Limburgse
priesters naar bisdom
Groningen-Leeuwarden

Twee priesters van het bisdom Roermond verruilen na de zomer Limburg voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het betreft kapelaan Henyer Garcia Leon uit Maastricht en kapelaan César Cortes Oviedo uit Roermond. Beiden worden door ‘Roermond’ uitgeleend aan het bisdom Groningen-Leeuwarden.

LEES VERDER
 Hoge pauselijke onderscheiding voor
Bert van de Weijer
Kerkradenaar Bert van Weijer heeft een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. De onderscheiding werd hem afgelopen zondag in de Lambertuskerk in Kerkrade uitgereikt.
Lees verder
 
Bij de zondag
Jezus wil dat het besef groeit dat wij steeds in Gods hand zijn. God bewaart ons niet altijd voor het lijden, maar Hij bewaart ons wel in het lijden. Al gaan de golven nog zo hoog.
LEES VERDER
 Wat vieren we
deze week?
Het belangrijkste feest van deze week is ongetwijfeld de geboorte van Johannes de Doper, beter bekend als het feest van Sint-Jan. In Limburg is die dag weer nauw verbonden met het einde van de aspergetijd.
LEES VERDER

 

 Uit de regio
Papa-dag bij Sint-Jozef in Smakt
In dit bijzondere Sint-Jozefjaar wordt in het St.-Jozefbedevaartsoord in Smakt op zondag 27 juni een papa-dag gehouden. Alle papa’s zijn uitgenodigd voor deze papa-dag: een moment van rust en bezinning, viering en ontmoeting.
Lees verder
 
Contact info
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
Postbus 470
6040 AL  Roermond
Copyright © 2021 Bisdom Roermond
afmelden | naar de website