Roeping & Levensoriëntatie

Alt Text

GEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN
Woensdag 6 november 2019 – Gebedsdag voor Roepingen in Bisdom Roermond

Het IRO (Interdiocesaan Roepingen Overleg) heeft de week van 3 tot en met 9 november 2019 uitgeroepen tot Roepingenweek. In deze week, rond het feest van de heilige Willibrord, zijn alle bisdommen opgeroepen om extra te bidden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Ieder bisdom kreeg een specifieke gebedsdag aangewezen. Voor ons bisdom is dit woensdag 6 november 2019, het feest van de heilige geloofsverkondigers in onze streken. We nodigen daarom alle parochies uit om op deze dag extra aandacht te geven aan het gebed om roepingen. Enkele tips:
Voorbede(n) voor roepingen tijdens de Eucharistieviering op deze dag. Achter in het blauwe boekje 'Bezinning op het woord' zijn steeds extra voorbeden voor roepingen geformuleerd.
Rozenkrans met de intentie voor roepingen
Eucharistische Aanbidding voor roepingen
Een gebed voor roepingen samen bidden na de rozenkrans, tijdens de Aanbidding, of op het einde van de Mis.

"Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten!" (Lc. 10,2)


ROEPINGENZONDAG

‘Bid tot de herder’ is het motto dat de gezamenlijke bisdommen en religieuzen in Nederland hebben gekozen voor de viering van Roepingenzondag. Deze is elk jaar op de vierde zondag van Pasen en was dit jaar dus op 12 mei. Er was een eucharistische aanbidding in de kathedraal waarbij religieuzen van diverse congregaties zorgden voor doorlopend gebed. De aanbidding werd om 16.00 uur afgesloten met een gezamenlijke vesperviering met bisschop Harrie Smeets en de priesterstudenten van het grootseminarie Rolduc. Na de vespers zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie in de pandtuin van de kathedraal. Deze middag werd ook een nieuw glossy magazine gepresenteerd over roeping >>

Boodschap paus
Bij gelegenheid van de 56e Wereldgebedsdag voor Roepingen schreef paus Franciscus een boodschap. ‘De moed risico te nemen omwille van Gods belofte’ is het thema van die brief. Daarin moedigt hij de jongeren aan het leven voor de Heer te wagen. Zo schrijft hij: “Wees niet doof voor de roep van de Heer! Als Hij je voor deze weg roept, probeer dan niet te ontkomen en geef Hem je vertrouwen. Laat je niet door angst bevangen, die je verlamt voor de hoge toppen die de Heer je voorstelt. Herinner je altijd dat de Heer hen, die de netten en de boot achterlaten om Hem te volgen, de vreugde van een nieuw leven belooft, die het hart vervult en de weg bezielt.”
Naar volledige tekst boodschap paus >>  

Kijk ook eens op de speciale landelijk website van Roepingenzondag ROEPINGENTOCHT

Voor jongeren die zich oriënteren op hun toekomst, wordt van 22 tot en met 27 juli een roepingentocht in Den Haag aangeboden. Deze tocht is een initiatief van het Roepingenplatform van het bisdom Roermond. De deelnemers verblijven enkele dagen bij de zusters Dienaressen van de Heer van Matara in Den Haag. Van daaruit ondernemen ze culturele activiteiten, doen ze vrijwilligerswerk, maken ze een pelgrimstocht en is er tijd voor gebed en verdieping. Download hier de flyer voor info en opgave >>


 


De afdeling Roeping en Levensoriëntatie ontwikkelt materialen en activiteiten die bijdragen aan het bewustwordingsproces van (jonge) mensen omtrent de invulling van hun levensroeping. Naast de hierboven genoemde activiteiten op Roepingenzondag, hieronder een overzicht van deze bezigheden en links met meer informatie over roeping en levensoriëntatie.

Afdeling Roeping en Levensoriëntatie
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386892
E: stuur e-mail

ROEPINGENPLATFORM

Om het werken in het bisdom voor de roepingen beter gestalte te kunnen geven, werd in 2016 het Roepingenplatform opgericht. De volgende personen maken daarvan deel uit:

Mgr. dr. Everard de Jong
(hulpbisschop, voorzitter)
Aandachtsveld: gebedsapostolaat Zorg voor Roepingen
T: (0475) 386892
E: stuur e-mail

Zr. Myriam Decock
(Geestelijke Familie Het Werk, Merkelbeek)
Aandachtsveld: gebed voor roepingen, in het bijzonder Roepingenzondag
T: (046) 4421282 
E: stuur e-mail

Zr. Mary Amata Mueller
(Dominicanessen van Sint Caecilia, Sittard)
Aandachtsveld: schoolbezoeken
T: (046) 4266874 
E: stuur e-mail

Zr. Mirakel Bär
(Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, Brunssum)
Aandachtsveld: contact tiener- en jongerengroepen en roepingreizen voor jongeren
T: (045) 5252075 
E: stuur e-mail

Lic. Alexander de Graaf Woutering
(pastoor-deken en aalmoezenier Sociale Werken, Horst)
Aandachtsveld: contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving
T: 077-3981416
E: stuur e-mail

Prof. dr. Detlef Rohling
(studieprefect Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)
Aandachtsveld: roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen 
T: (045) 5466822 
E: stuur e-mail

 

ZORG VOOR ROEPINGEN

Het bisdom kent een actief gebedsapostolaat voor roepingen waar meer dan 1.500 biddende mensen lid van zijn. Zij bidden voor bijzondere roepingen en krijgen vier keer per jaar een contactblad, 'Zorg voor roepingen' genaamd. Bent u nog geen lid van dit gebedsapostolaat en wilt u graag dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling via (0475) 386892 of stuur e-mail. Bid mee voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat, religieuze en Godgewijde leven! Download hier het laatstverschenen nummer >>

 

SCHOOLBEZOEK

Speciaal voor tieners tussen 14 en 17 jaar worden bezinningsdagen rond levensoriëntatie georganiseerd en bieden geroepenen zich aan om op vraag van een parochie, school of groep een bezoek te brengen aan de groep. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om kinderen die bijvoorbeeld de (vormsel)catechese volgen, de kans te geven met bijzonder geroepenen kennis te maken. Daarnaast werkt de afdeling samen met en verwijst zij door naar het grootseminarie Rolduc en diverse kloosters en congregaties in Limburg.


INTERESSANTE LINKS

Wie meer wilt weten over roeping of levensoriëntatie, kan ook eens kijken op onderstaande links.