Vormheren

Praktische informatie aangaande de toediening van het Heilig Vormsel in de Limburgse parochies ten behoeve van de priesters, diakens en kerkbesturen, alsmede een lijst van de vormheren en hun verdeling over de dekenaten in het schooljaar 2019/2020 en het schooljaar 2020/2021