Social Media

Medewerker Archief- en informatiebeheer

Geplaatst op: 20-12-2023

Het bisdom Roermond is de centrale organisatie van de rooms-katholieke kerk in Limburg. De Dienst Economie en Bouwzaken is binnen de bisdomorganisatie belast met het verrichten van dienstverlenende en adviserende werkzaamheden aan parochies en verbonden instellingen op onder meer bouwkundig, financieel-economisch en juridisch terrein en is ook verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer. Binnen de dienst is de functie vacant van:   

 

Medewerker archief- en informatiebeheer

 

U heeft een opleiding afgerond op het gebied van informatiebeheer (SOD I en II of vergelijkbaar). U heeft enkele jaren ervaring in een klantgerichte werkomgeving en opereert vanuit een proactieve houding. Daarnaast heeft u ervaring met zowel analoge als digitale archivering / dossiervorming. U bent vertrouwd te werken met geautomatiseerde informatiesystemen, waarbij kennis van en ervaring met ons nieuwe zaaksysteem Onegov een duidelijke pré is.

 

Takenpakket

De medewerker Archief- en informatiebeheer (m/v) wordt - na een inwerkperiode - in hoofdzaak belast met de volgende werkzaamheden:

  • registreren van archiefstukken in ons nieuwe zaaksysteem;
  • adviseren en ondersteunen van collega’s bij het juiste gebruik van het zaaksysteem;
  • ondersteunen van de organisatie bij de inrichting van het zaaksysteem;
  • ondersteunen van collega’s bij het vinden van de juiste archiefdossiers (fysiek en digitaal);
  • wegwerken van papieren archiefachterstanden.

De functie is op parttime basis (in principe 0,4 fte).

Bezoldiging voor de functie is marktconform en overeenkomstig met opleiding en ervaring.
 

Van de in aanmerking komende kandidaten voor deze functie wordt een positieve kerkelijke betrokkenheid (Rooms-katholiek) verwacht.

Heeft u interesse om invulling te geven aan deze vacature stuur dan uw sollicitatie en c.v. naar het Bisdom Roermond t.a.v. de heer drs. G Moonen RC, Hoofd Interne Zaken Postbus 470 6040 AL Roermond of per e-mail naar g.moonen@bisdom-roermond.nl onder vermelding van de functiebenaming. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen de heer Moonen via tel. 0475-386772 of via hogervermeld e-mailadres.

Meer informatie over het bisdom Roermond vindt u op www.bisdom-roermond.nl