AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Dit is een nieuwe wet die in landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en vraagt om enkele maatregelen van parochies. Via onderstaande links leest u meer hierover.


De parochie en AVG 
(webmagazine Clavis, juni 2018)

Functionaris gegevensbescherming ledenadministratie parochies benoemd 
(nieuwsbericht 31 mei 2018)

Brief aan parochies in het bisdom Roermond over de AVG
(23 mei 2018)

AVG: parochies worden geïnformeerd 
(webmagazine Clavis, mei 2018)

Omgaan met persoonsgegevens in de r.-k kerk
(webmagezine Clavis, maart 2018)

 

Landelijke website r.-k kerkprovincie met informatie over de AVG

     
     
     
     
     
Susteren-Echt