AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Dit is een nieuwe wet die in landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en vraagt om enkele maatregelen van parochies. Via onderstaande links leest u meer hierover.

 

Bekijk landelijke website r.-k kerkprovincie met informatie over de AVG