Liturgie van de dag

VRIJDAG 17 MEI 2019 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.13,26 33  
tussenzang    : ps.2,6 11  
evangelie     : Joh.14,1 6  

ZATERDAG 18 MEI 2019 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.13,44 52 
tussenzang    : ps.98,1 4  
evangelie     : Joh.14,7 14  

ZONDAG 19 MEI 2019. VIJFDE ZONDAG VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.14,21 27  
tussenzang    : ps.145,8 13ab  
tweede lezing : Apok.21,1 5a  
evangelie     : Joh.13,31 33a.34 35 

MAANDAG 20 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.14,5 18 
tussenzang    : ps.115,1 4.15 16  
evangelie     : Joh.14,21 26  

DINSDAG 21 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.14,19 28  
tussenzang    : ps.145,10 13b.21 
evangelie     : Joh.14,27 31a  

WOENSDAG 22 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.15,1-6  
tussenzang    : ps.122,1-5  
evangelie     : Joh.15,1-8  

DONDERDAG 23 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.15,7-21  
tussenzang    : ps.96,1-3.10  
evangelie     : Joh.15,9-11  

VRIJDAG 24 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.15,22-31 
tussenzang    : ps.57,8-12 
evangelie     : Joh.15,12-17  

 
ZATERDAG 25 MEI 2019 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.16,1 10  
tussenzang    : ps.100,2.3.5 
evangelie     : Joh.15,18 21  

ZONDAG 26 MEI 2019. ZESDE ZONDAG VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.15,1 2.22 29 
tussenzang    : ps.67,2 3.5.6.8  
tweede lezing : Apok.21,10 14.22 23 
evangelie     : Joh.14,23 29  

MAANDAG 27 MEI 2019 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.16,11 15 
tussenzang    : ps.149,1 6a.9b 
evangelie     : Joh.15,26 16,4a  

DINSDAG 28 MEI 2019 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.16,22 34
tussenzang    : ps.138,1 3.7c 8 
evangelie     : Joh.16,5 11 

WOENSDAG 29 MEI 2019 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.17,15.22 18,1 
tussenzang    : ps.148,1 2.11 14d 
evangelie     : Joh.16,12 15 

DONDERDAG 30 MEI 2019. NOVEEN VOOR PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER   wit
Op de vooravond neemt men de liturgische teksten van het hiernavolgende Misformulier. 
eerste lezing : Hand.1,1 11  
tussenzang    : ps.47,2 3.6 9  
tweede lezing : Ef.1,17 23  
               of: Hebr.9,24 28;10,19 23  
evangelie     : Lc.24,46 53  

VRIJDAG 31 MEI 2019 IN DE ZESDE WEEK V31 MEI … FEEST VAN HET BEZOEK VAN DE H.MAAGD MARIA AAN ELISABET (O.L.VROUW VISITATIE)   wit
eerste lezing : Sef.3,14 18a  
                of: Rom.12,9 16b  
tussenzang    : Jes.12,2.3.4bcd.5 6  
evangelie     : Lc.1,39 56  
 
ZATERDAG 1 JUNI 2019 IN DE ZESDE WEEK VAN PASEN.GEDACHTENIS VAN DE H.JUSTINUS, MARTELAAR  rood
eerste lezing : Hand.18,23 28  
tussenzang    : ps.47,2 3.8 10 
evangelie     : Joh.16,23b 28  
 

ZONDAG 2 JUNI 2019. ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.7,55 60  
tussenzang    : ps.97,1.2b.6.7c.9  
tweede lezing : Apok.22,12 14.16 17.20  
evangelie     : Joh.17,20 26  

MAANDAG 3 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE HH.CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN OEGANDA  rood
eerste lezing : Hand.19,1 8  
tussenzang    : ps.68,2 5c.6 7ab
evangelie     : Joh.16,29 33 
 
DINSDAG 4 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.20,17 27  
tussenzang    : ps.68,10 11.20 21  
evangelie     : Joh.17,1 11a  
 
WOENSDAG 5 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE HH.BONIFATIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood
eerste lezing : Hand.20,28 38 
tussenzang    : ps.68,29 30.33 36 
evangelie     : Joh.17,11b 19  

DONDERDAG 6 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.22,30;23,6 11 
tussenzang    : ps.16,1 2a.5.7 11
evangelie     : Joh.17,20 26  

VRIJDAG 7 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN (eerste vrijdag van de maand)   wit
eerste lezing : Hand.25,13 21  
tussenzang    : ps.103,1 2.11 12.19 20ab 
evangelie     : Joh.21,15 19  

ZATERDAG 8 JUNI 2019 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit
eerste lezing : Hand.28,16 20.30 31
tussenzang    : ps.11,5.6.8 
evangelie     : Joh.21,20 25 


ZONDAG 9 JUNI 2019. HOOGFEEST VAN PINKSTEREN   rood
eerste lezing : Hand.2,1 11  
tussenzang    : ps.104,1ab.24ac.29bc 31.34 
tweede lezing : 1 Kor.12,3b 7.12 13 
            of: Rom.8,8 17  
sequentie     : 
evangelie     : Joh.20,19 23 
            of: Joh.14,15 16.23b 26  

MAANDAG 10 JUNI 2019. TWEEDE PINKSTERDAG. HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE KERK  wit
eerste lezing : Gen.3,9-15.20 
                        Hand.1,12-14 
tussenzang    : ps.87,1-2.3 en 5.6-7 
evangelie     : Joh.19,25-34 

DINSDAG 11 JUNI 2019 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.BARNABAS,APOSTEL   rood
eerste lezing : Hand.11,21b 26;13,1 3  
tussenzang    : ps.98,1 6 
evangelie     : Mt.10,7 13 

WOENSDAG 12 JUNI 2019 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR 
eerste lezing : 2 Kor.3,4 11  
tussenzang    : ps.99,5 9  
evangelie     : Mt.5,17 19  

DONDERDAG 13 JUNI 2019. DONDERDAG NA PINKSTEREN  FEEST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER  rood
eerste lezing:                     Jes.6,1-4.8     
of:                                       Hebr.2,10-18  
tussenzang:                       Ps.23(22),2-3.5.6 
evangelie:                          Joh.17,1-2.9.14-26  


VRIJDAG 14 JUNI 2019 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LIDWINA, MAAGD   wit
eerste lezing : 2 Kor.5,14 17  
tussenzang    : ps.63,2 6.8 9  
evangelie     : Joh.12,24 26 

ZATERDAG 15 JUNI 2019 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : 2 Kor.5,14 21  
tussenzang    : ps.103,1 4.8 9.11 12  
evangelie     : Mt.5,33 37  

 
ZONDAG 16 JUNI 2019 EERSTE ZONDAG NA PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN DE H.DRIEEENHEID DRIEVULDIGHEIDS¬ZONDAG   wit
eerste lezing : Spr.8,22 31  
tussenzang    : ps.8,4 9  
tweede lezing : Rom.5,1 5  
evangelie     : Joh.16,12 15  


MAANDAG 17 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 2 Kor.6,1 10  
tussenzang    : ps.98,1 4  
evangelie     : Mt.5,38 42 

DINSDAG 18 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 2 Kor.8,1 9  
tussenzang    : ps.146,2.5 9a  
evangelie     : Mt.5,43 48  

WOENSDAG 19 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ROMUALDUS, ABT  wit 
eerste lezing : 2 Kor.9,6 11  
tussenzang    : ps.112,1 4.9  
evangelie     : Mt.6,1 6.16 18 

DONDERDAG 20 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 2 Kor.11,1 11  
tussenzang    : ps.111,,1 4.7 8  
evangelie     : Mt.6,7 15  

VRIJDAG 21 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ALOÏSIUS GONZAGA, KLOOSTERLING  wit
eerste lezing : 2 Kor.11,18.21b 30 
tussenzang    : ps.34,2 7  
evangelie     : Mt.6,19 23  

ZATERDAG 22 JUNI 2019 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : 2 Kor.12,1 10  
tussenzang    : ps.34,8 13  
evangelie     : Mt.6,24 34 

ZONDAG 23 JUNI 2019. TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN HET H.SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS. SACRAMENTSDAG   wit
eerste lezing : Gen.14,18 20
tussenzang    : ps.110,1 4  
tweede lezing : 1 Kor.11,23 26  
evangelie     : Lc.9,11b 17  


MAANDAG 24 JUNI 2019 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H.JOHANNES DE DOPER   wit
eerste lezing : Jes.49,1 6  
tussenzang    : ps.139,1 3.13 15 
tweede lezing : Hand.13,22 26 
evangelie     : Lc.1,57 66.80  

DINSDAG 25 JUNI 2019 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.13,2.5 18  
tussenzang    : ps.15,2 5  
evangelie     : Mt.7,6.12 14 

WOENSDAG 26 JUNI 2019 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.15,1 12.17 18  
tussenzang    : ps.105,1 4.6 9 
evangelie     : Mt.7,15 20 

DONDERDAG 27 JUNI 2019 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : Gen.16,1 12.15 16 
tussenzang    : ps.106,1 5  
evangelie     : Mt.7,21 29  

VRIJDAG 28 JUNI 2019. VRIJDAG NA DE TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS   wit
eerste lezing : Ez.34,11 16  
tussenzang    : ps.23,1 6  
tweede lezing : Rom.5,5 11  
evangelie     : Lc.15,3 7  
 
ZATERDAG 29 JUNI 2019 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN DE HH.PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN   rood
eerste lezing : Hand.12,1 11 
tussenzang    : ps.34,2 9 
tweede lezing : 2 Tim.4,6 8.17 18 
evangelie     : Mt.16,13 19  

ZONDAG 30 JUNI 2019. DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : 1 Kon.19,16b.19 21 
tussenzang    : ps.16,1 2a.5.7 11 
tweede lezing : Gal.5,1.13 18 
evangelie     : Lc.9,51 62 


MAANDAG 1 JULI 2019 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.18,16 33  
tussenzang    : ps.103,1 4.8 11  
evangelie     : Mt.8,18 22 

DINSDAG 2 JULI 2019 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.19,15 29  
tussenzang    : ps.26,2 3.9 12  
evangelie     : Mt.8,23 27  

WOENSDAG 3 JULI 2019 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.TOMAS, APOSTEL   rood
eerste lezing : Ef.2,19 22  
tussenzang    : ps.117,1.2  
evangelie     : Joh.20,24 29  
 
DONDERDAG 4 JULI 2019 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.22,1 19  
tussenzang    : ps.116a,1 6.8 9  
evangelie     : Mt.9,1 8  

VRIJDAG 5 JULI 2019 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR (eerste vrijdag van de maand) wit 
eerste lezing : Gen.23,1 4.19;24,1 8.62 67
tussenzang    : ps.106,1 5  
evangelie     : Mt.9,9 13  

ZATERDAG 6 JULI IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Gen.27,1 5.15 29  
tussenzang    : ps.135,1 6  
evangelie     : Mt.9,14 17  

ZONDAG 7 JULI 2019. VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Jes.66,10 14c  
tussenzang    : ps.66,1 3a.4 7a.16.20 
tweede lezing : Gal.6,14 18  
evangelie     : Lc.10,1 12.17 20 of 10,1 9  

MAANDAG 8 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.28,10 22a  
tussenzang    : ps.91,1 4.14 15ab  
evangelie     : Mt.9,18 26  

DINSDASG 9 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH.MARTELAREN VAN GORCUM   rood
eerste lezing : 2 Kor.4,7 25  
tussenzang    : ps.126,1 6  
evangelie     : Mt.10,17 22  
WOENSDAG 10 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.41,55-57;42,5-7a.17-24a 
tussenzang    : ps.33,2-3.10-11.18-19  
evangelie     : Mt.10,1-7  

DONDERDAG 11 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA   wit
eerste lezing : Spr.2,1 9  
tussenzang    : ps.34,2 4.6.9.12.14 15 
evangelie     : Mt.19,27 29  

VRIJDAG 12 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Gen.46,1-7.28-30  
tussenzang    : ps.37,3-4.18-19.27-28.39-40 
evangelie     : Mt.10,16-23  

ZATERDAG 13 JULI 2019 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HENRICUS  wit 
eerste lezing : Gen.49,29 33;50,15 26 
tussenzang    : ps.105,1 4.6 7 
evangelie     : Mt.10,24 33  

ZONDAG 14 JULI 2019. VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Deut.30,10 14  
tussenzang    : ps.69,14.17.30 34.36ab.37  
tweede lezing : Kol.1,15 20  
evangelie     : Lc.10,25 37