Liturgie van de dag

MAANDAG 13 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HILARIUS VAN POITIER, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit 

eerste lezing : 1 Sam.1,1a.28   

tussenzang    : ps.116,1219   

evangelie     : Mc.1,1420  

 

DINSDAG 14 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 1 Sam. 1,920   

tussenzang    : 1 Sam.2,1.48d  

evangelie     : Mc.1,2128  

 

WOENSDAG 15 JANUARI IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ARNOLD JANSSEN,PRIESTER  wit   

eerste lezing : 1 Sam.3,110.1920   

tussenzang    : ps.40,2.5.710  

evangelie     : Mc.1,2939  

Pagina-einde 

 

DONDERDAG 16 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 1 Sam.4,111   

tussenzang    : ps.44,1011.1415.2425   

evangelie     : Mc.1,4045  

 

VRIJDAG 17 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS, ABT  wit 

eerste lezing : 1 Sam.8,47.1022a   

tussenzang    : ps.89,1619  

evangelie     : Mc.2,112  

 

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit (Begin van de jaarlijkse internationale gebedsweek voor de eenheid der christenen van 18 tot en met 25 januari.) 

eerste lezing : 1 Sam. 9,14.1719;10,1a   

tussenzang    : ps.21,27   

evangelie     : Mc.2,1317 

 

ZONDAG 19 JANUARI 2020. TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen 

eerste lezing : Jes.49,3.56   

tussenzang    : ps.40,2.4ab.710   

tweede lezing : 1 Kor.1,13   

evangelie     : Joh.1,2934   

 

MAANDAG 20 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR  rood 

eerste lezing : 1 Sam. 15,1623   

tussenzang    : ps.50,89.16bc17.21.23   

evangelie     : Mc.2,1822  

 

DINSDAG 21 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AGNES, MAAGD EN MARTELARES  rood 

eerste lezing : 1 Sam. 16,113   

tussenzang    : ps.89,2022.2728   

evangelie     : Mc. 2,2328   

 

WOENSDAG 22 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 1 Sam.17,3233.37.4051   

tussenzang    : ps.144,1.2.910   

evangelie     : Mc.3,16  

 

 

DONDERDAG 23 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 1Sam.18,69;19,17  

tussenzang    : ps.56,23.913   

evangelie     : Mc.3,712  

 

Pagina-einde 

VRIJDAG 24 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit 

eerste lezing : 1 Sam.24,3-21  

tussenzang    : ps.57,2-4.6.11  

evangelie     : Mc.3,13-19  

 

ZATERDAG 25 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE BEKERING VAN DE H.APOSTEL PAULUS   wit 

eerste lezing : Hand.22,316   

           of : Hand.9,122   

tussenzang    : ps.117  

evangelie     : Mc.16,1518   

 

N.B. Laatste dag van de jaarlijkse internationale gebedsweek voor de eenheid der christenen. 

 

ZONDAG 26 JANUARI 2020. DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen 

eerste lezing : Jes.8,23b9,3  

tussenzang    : ps.27,1.4.1314  

tweede lezing : 1Kor.1,1013.17  

evangelie     : Mt.4,1223 of 1217  

 

MAANDAG 27 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANGELA MERICI, MAAGD  wit 

eerste lezing : 2 Sam.5,17.10   

tussenzang    : ps.89,2022.2526   

evangelie     : Mc.3,2230  

 

DINSDAG 28 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR  wit 

eerste lezing : 2 Sam. 6,12b15.1719   

tussenzang    : ps.24,710   

evangelie     : Mc.3,3135  

 

WOENSDAG 29 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 2 Sam. 7,417   

tussenzang    : ps.89,45.2730  

evangelie     : Mc.4,120  

 

DONDERDAG  30 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : 2 Sam.7,1819.2429  

tussenzang    : ps.132,15.1114   

evangelie     : Mc.4,2125   

 

VRIJDAG 31 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES (DON) BOSCO  wit 

eerste lezing : 2 Sam.11,14a.510.1317   

tussenzang    : ps.51,37.1011  

evangelie     : Mc.4,2634 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG wit

eerste lezing : 2 Sam.12,1‑7a.10‑17

tussenzang : ps.51,12‑17 

evangelie  : Mc.4,35‑41 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020. FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL. MARIA LICHTMIS   wit

eerste lezing : Mal. 3,1‑4 

tussenzang    : ps.24,7‑10 

tweede lezing : Hebr. 2,14‑18 

evangelie     : Lc.2,22‑40 of:22‑32 

 

(Paus Johannes Paulus II heeft in 1997 deze feestdag tevens vastgesteld als jaarlijkse ‘Dag van het Godgewijde leven’.)

 

MAANDAG 3 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR   rood

eerste lezing : 2 Sam. 15,13‑14.30;16,5‑13a

tussenzang    : ps.3,2‑7  

evangelie     : Mc.5,1‑20

 

DINSDAG 4 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Sam.18,9‑10.14b.24‑25a.30‑19,3 

tussenzang    : ps.86,1‑6 

evangelie     : Mc.5,21‑43

 

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AGATHA, MAAGD EN MARTELARES   rood

eerste lezing : 2 Sam.24,2.9‑17

tussenzang    : ps.32,1‑2.5‑7 

evangelie     : Mc.6,1‑6

 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PAULUS MIKI EN GEZELLEN. MARTELAREN   rood

eerste lezing : 1 Kon.2,1‑4.10‑12 

tussenzang    : 1 Kron. 29,10.11.12 

evangelie     : Mc.6,7‑13

 

(N.B. Verjaardag bisschopswijding mgr.dr.E.de Jong 1999)

 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Sir.47,2‑11

tussenzang    : ps.18,31.47.50‑51 

evangelie     : Mc.6,14‑29

 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : 1 Kon. 3,4‑13 

tussenzang    : ps.119,9‑14

evangelie     : Mc.6,30‑34

 

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020. VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.58,7-10

tussenzang    : ps.112,4-8a.9

tweede lezing : 1 Kor.2,1-5

evangelie     : Mt.5,13-16

 

MAANDAG 10 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.SCHOLASTICA, MAAGD  wit

eerste lezing : 1 Kon.8,1‑7.9‑13 

tussenzang    : ps.132,6‑10 

evangelie     : Mc.6,53‑56 

 

DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  wit

eerste lezing : Jes.66,10-14c

tussenzang    : Judit 13,18bcde-20abc

evangelie     : Joh.2,1-11

 

(Paus Johannes Paulus II heeft in 1992 op deze dag de jaarlijkse wereldziekendag ingesteld.)

 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.10,1‑10 

tussenzang    : ps.37,5‑6.30‑31.39‑40 

evangelie     : Mc.7,14‑23 

 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon. 11,4‑13 

tussenzang    : ps.106,3‑4.35.36.37.40 

evangelie     : Mc. 7,24‑30

 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH. CYRILLUS EN METHODIUS, BISSCHOPPEN. PATRONEN VAN EUROPA   wit

eerste lezing : Hand.13,46-49

tussenzang    : ps.117,1.2

evangelie     : Lc. 10,1-9

 

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : 1 Kon.12,26‑32;13,33‑34

tussenzang    : ps.106,6‑7.19‑22 

evangelie     : Mc.8,1‑10 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020. ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Sir.15,15‑20 

tussenzang    : ps.119,1‑2.4‑5.17‑18.33‑34

tweede lezing : 1 Kor.2,6‑10 

evangelie     : Mt.5,17‑37 of 20‑22a,27‑28.33‑34a.37

 

MAANDAG 17 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE ZEVEN HEILIGE STICHTERS VAN DE SERVIETEN  wit

eerste lezing : Jak.1,1‑11 

tussenzang : ps.119,67‑68.71‑72.75‑76

evangelie     : Mc.8,11‑13

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.1,12‑18 

tussenzang    : ps.94,12‑15.18‑19 

evangelie     : Mc.8,14‑21 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak. 1,19‑27 

tussenzang    : ps.15,2‑3ab.3cd‑4ab.5

evangelie     : Mc. 8,22‑26

 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.2,1‑9 

tussenzang    : ps.34,2‑3.4‑5.6‑7 

evangelie     : Mc.8,27‑33

 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.2,14‑24.26 

tussenzang    : ps.112,1‑2.3‑4.5‑6 

evangelie     : Mc.8,34‑9,1

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN SINT PETRUS STOEL  wit

eerste lezing : 1 Petr.5,1‑4 

tussenzang    : ps.23,1‑6 

evangelie     : Mt. 16,13‑19 

 

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020. ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing: Lev.19,1‑2.17‑18

tussenzang: ps.103,1‑4.8.10.12‑13 

tweede lezing: 1 Kor.3,16‑23 

evangelie: Mt.5,38‑48 

 

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.3,13‑18 

tussenzang    : ps.19,8‑10.15 

evangelie     : Mc. 9,14‑29

 

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.4,1‑10 

tussenzang    : ps.55,7‑11a.23

evangelie     : Mc. 9,30‑37 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020. ASWOENSDAG. BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD    paars

eerste lezing : Joel 2,12‑18 

tussenzang    : ps.51,3‑6a.12‑14.17

tweede lezing : 2Kor.5,20‑6,2 

evangelie     : Mt.6,1‑6.16‑18 

 

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020 NA ASWOENSDAG   paars

eerste lezing : Deut.30,15‑20 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Lc.9,22‑25

 

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 NA ASWOENSDAG    paars

eerste lezing : Jes.58,1‑9a 

tussenzang    : ps.51,3‑6a.18‑19 

evangelie     : Mt.9,14‑15

 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 NA ASWOENSDAG   paars

eerste lezing : Jes. 58,9b‑14 

tussenzang    : ps.86,1‑6 

evangelie     : Lc.5,27‑32 

 

ZONDAG 1 MAART 2020. EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Gen.2,79;3,17   

tussenzang    : ps.51,36a.1214.17   

tweede lezing : Rom.5,1219 of 5,12.1719  

evangelie     : Mt.4,111   

 

MAANDAG 2 MAART 2020 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Lev.19,12.1118   

tussenzang    : ps.19,810.15   

evangelie     : Mt.25,3146   

 

DINSDAG 3 MAART 2020 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Jes.55,1011  

tussenzang    : ps.34,47.1619   

evangelie     : Mt.6,715   

 

WOENSDAG 4 MAART 2020 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Jona 3,1 -10   

tussenzang : ps.51,3 -4.12 -13.18 -19   

evangelie : Lc.11,29 -32   

 

DONDERDAG 5 MAART 2020 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Ester 4,1.11.12.17-19  

tussenzang    : ps.138,13.7c8   

evangelie     : Mt.7,712   

 

VRIJDAG 6 MAART IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars 

eerste lezing : Ez.18,2128   

tussenzang    : ps.130,18  

evangelie     : Mt.5,2026   

 

ZATERDAG 7 MAART 2020 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD    paars 

eerste lezing : Deut.26,1619   

tussenzang    : ps.119,12.45.78   

evangelie     : Mt.5,4348