Liturgie van de dag

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 1 Tim.4,12-16  
tussenzang    : ps.111,7-10  
evangelie     : Lc.7,36-50  

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR.HH.ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER, EN PAULUS CHONG HASANG, EN GEZELLEN  rood 
eerste lezing : 1 Tim.6,2c 12  
tussenzang    : ps.49,6 7.17 20  
evangelie     : Lc.8,1 3 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.MATTEUS, APOSTEL EN EVANGE¬LIST   rood
eerste lezing : Ef.4,1 7.11 13 
tussenzang    : ps.19,2 5  
evangelie     : Mt.9,9 13  

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019. VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing  :Amos 8,4-7
tussenzang    :ps.113,1-2.4-8
tweede lezing:1Tim.2,1-8
evangelie      :Lc.16,1-13of:10-13

MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)  wit 
eerste lezing : Ezra 1,1 6 
tussenzang    : ps.126,1 6  
evangelie     : Lc.8,16 18 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Ezra 6,7 8.12b.14 20 
tussenzang    : ps.122,1 5  
evangelie     : Lc.8,19 21  

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Ezra 9,5 9  
tussenzang    : Tob.13,2.4.6.7.8  
evangelie     : Lc.9,1 6  

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN  rood 
eerste lezing : Hag.1,1 8  
tussenzang    : ps.149,1 6.9  
evangelie     : Lc.9,7 9

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER  wit 
eerste lezing : Hag.1,15b 2,9  
tussenzang    : ps.43,1 4  
evangelie     : Lc.9,18 22  

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Zach.2,5 9a.14 15a 
tussenzang    : Jer.31,10 13  
evangelie     : Lc.9,43b 45  


ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019. ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Amos 6,1a.4 7  
tussenzang    : ps.146,7 10  
tweede lezing : 1 Tim.6,11 16  
evangelie     : Lc.16,19 31  

MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.HIERONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : Zach.8,1 8  
tussenzang    : ps.102,16 23.29  
evangelie     : Lc.9,46 50  

DINSDAG 1 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.TERESIA VAN HET KIND JESUS, MAAGD EN KERKLERARES  wit 
eerste lezing : Zach.8,20-23 
tussenzang    : ps.87,1-7 
evangelie     : Lc.9,51-56 

WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ENGELBEWAARDERS   wit
eerste lezing : Ex.23,20 23a 
tussenzang    : ps.91,1 6.10 11 
evangelie     : Mt.18,1 5.10  

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Neh. 8,1 4a.5 6.7b 12 
tussenzang    : ps.19,8 11  
evangelie     : Lc.10,1 12  

VRIJDAG 4 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN ASSISI  wit 
eerste lezing : Bar.1,15 22  
tussenzang    : ps.79,1 5.8 9  
evangelie     : Lc.10,13 16 

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Bar.4,5 12.27 29  
tussenzang    : ps.69,33 37  
evangelie     : Lc.10,17 24  

ZONDAG 6 OKTOBER 2019. ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Hab.1,2 3;2,2 4 
tussenzang    : ps.95,1 2.6 9  
tweede lezing : 2 Tim.1,6 8.13 14  
evangelie     : Lc.17,5 10  

MAANDAG 7 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS  wit 

eerste lezing : Jona 1,1 2,1.11  

tussenzang    : Jona 2,2 5.8 

evangelie     : Lc.10,25 37 

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Jona 3,1 10  

tussenzang    : ps.130,1 4b.7 8  

evangelie     : Lc.10,38 42  

 

WOENSDAG 9 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Jona 4,1 11  

tussenzang    : ps.86,3 6.9 10  

evangelie     : Lc.11,1 4

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN H.MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE.* wit

In de stad Maastricht wordt deze gedachtenis als Feest gevierd.

eerste lezing : Mal.3,13 20a 

tussenzang    : ps.1,1 4.6  

evangelie     : Lc.11,5 13 

 

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Joël 1,13 15;2,1 2 

tussenzang    : ps.9,2 3.6;16,8 9  

evangelie     : Lc.11,15 26 

 

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Joël 4,12 21  

tussenzang    : ps.97,1 2.5 6.11 12  

evangelie     : Lc.11,27 28  

 

ZONDAG 13 OKTOBER 2019. ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : 2 Kon.5,14 17  

tussenzang    : ps.98,1 4 

tweede lezing : 2 Tim.2,8 13  

evangelie     : Lc.17,11 19  

 

MAANDAG 14 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR  rood 

eerste lezing : Rom.1,1 7  

tussenzang    : ps.98,1 4  

evangelie     : Lc.11,29 32 

 

DINSDAG 15 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES  wit 

eerste lezing : Rom.1,16 25  

tussenzang    : ps.19,2 5  

evangelie     : Lc.11,37 41  

 

WOENSDAG 16 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Rom.2,1 11 

tussenzang    : ps.62,2 3.6 7.9 

evangelie     : Lc.11,42 46  

 

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood 

eerste lezing : Rom.3,21 29  

tussenzang    : ps.130,1 6 

evangelie     : Lc.11,47 54 

 

VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LUCAS, EVANGELIST   rood

eerste lezing : 2 Tim.4,9 17a 

tussenzang    : ps.145,10 13b.17 18  

evangelie     : Lc.10,1 9  

 

ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 

eerste lezing : Rom.4,13.16 18  

tussenzang    : ps.105,6 9.42 43 

evangelie     : Lc.12,8 12 

 

ZONDAG 20 OKTOBER 2019. NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR(Wereldmissiedag)   groen

eerste lezing : Ex.17,8 13  

tussenzang    : ps.121,1 8 

tweede lezing : 2 Tim.3,14 4,2  

evangelie     : Lc.18,1 8  

 

MAANDAG 21 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Rom.4,20 25  

tussenzang    : Lc.1,69 75  

evangelie     : Lc.12,13 21 

 

DINSDAG 22 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES PAULUS II, PAUS  wit 

eerste lezing : Rom.5,12 15b.17 19.20b 21  

tussenzang    : ps.40,7 10.17  

evangelie     : Lc.12,35 38  

 

WOENSDAG 23 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Rom.6,12 18  

tussenzang    : ps.124,1 8  

evangelie     : Lc.12,39 48  

 

DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Rom.6,19 23  

tussenzang    : ps.1,1 4.6  

evangelie     : Lc.12,49 53  

 

VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN KERKWIJDING VAN GECONSACREERDE KERKEN WAARVAN DE WIJDINGSDATUM ONBEKEND IS   wit

Waar dit feest niet gevierd hoeft te worden neme men de liturgie van 25 oktober zoals hierna volgt.

eerste lezing : Jes.56,1.6 7  

tussenzang    : ps.84,3 5.10 11  

tweede lezing : 1 Petr.2,4 9  

evangelie     : Joh.2,13 22  

 

VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. groen

eerste lezing : Rom.7,18 25a  

tussenzang    : ps.119,66.68.77.93.94  

evangelie     : Lc.12,54 59 

 

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 

eerste lezing : Rom.8,1 11 

tussenzang    : ps.24,1 4b.5 6  

evangelie     : Lc.13,1 9 

 

ZONDAG 27 OKTOBER 2019. DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Sir.35,12 -14.16 -18  

tussenzang : ps.34,2 -3.17 -19.23  

tweede lezing : 2 Tim.4,6 -8.16 -18 

evangelie : Lc.18,9 -14  

 

MAANDAG 28 OKTOBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH.SIMON EN JUDAS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : Ef.2,19 22  

tussenzang    : ps.19,2 5  

evangelie     : Lc.6,12 16 

 

DINSDAG 29 OKTOBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 

eerste lezing : Rom.8,18 25 

tussenzang    : ps.126,1 6  

evangelie     : Lc.13,18 21  

 

WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE Z MARIA TERESA (TAUSCHER) VAN DE H.JOZEF, MAAGD  wit 

eerste lezing : Rom.8,26 30 

tussenzang    : ps.13,4 6 

evangelie     : Lc.13,22 30 

 

DONDERDAG 31 OKTOBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.8,31b-39 (II,nr.355,blz.594)(WM:blz.1564)

tussenzang    : ps.109,21-22.26-27.30-31(II,blz.595)(WM:blz.1565)

evangelie     : Lc.13,31-35 (II,nr.356,blz.596)(WM:blz.1566)

 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN    wit

eerste lezing: Apok.7,2 4.9 14

tussenzang: ps.24,1 4ab.5 6 

tweede lezing: 1Joh.3,1 3  

evangelie: Mt.5,1 12a 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN. ALLERZIELEN   paars/zwart

In de Eucharistieviering kan een keuze worden gemaakt uit de lezingen in het lectionarium voor de liturgie van de overledenen.

Hieronder volgen enkele keuzemogelijkheden: 

I. 

eerste lezing : Jes.25,6a.7 9  

tussenzang    : ps.27,1.4.7.8b.9a.13 14

tweede lezing : Rom.5,5 11  

evangelie     : Joh.11,17 27 of 21 27  

II.

eerste lezing : 2 Makk.12,43 46 

tussenzang    : ps.103,8.10.13 18 

tweede lezing : 1 Kor.15,51 57  

evangelie     : Joh.6,37 40  

III.

eerste lezing : Wijsh.3,1 9  

tussenzang    : ps.116,5.6.10 11.15 16 

tweede lezing : Rom.8,31b 35.37 39  

evangelie     : Lc.24,13 35 

 

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019. EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh. 11,23 12,2  

tussenzang    : ps.145,1 2.8 11.13cd.14 

tweede lezing : 2 Tess. 1,11 2,2  

evangelie     : Lc.19,1 10