Liturgie van de dag

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2019 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR (eerste vrijdag van de maand) wit 
eerste lezing : Lev.23,1.4 11.15 16.27.34b 37  
tussenzang    : ps.81,3 6.10 11  
evangelie     : Mt.13,54 58 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR.MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Lev.25,1.8 17 
tussenzang    : ps.67,2 3.5.7 8 
evangelie     : Mt.14,1 12  

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019. ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Pred.1,2;2,21 23  
tussenzang    : ps.90,3 6.12 14.17 
tweede lezing : Kol.3,1 5.9 11  
evangelie     : Lc.12,13 21  

MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA DE MEERDERE  wit 
eerste lezing : Num.11,4b 15 
tussenzang    : ps.81,12 17  
evangelie     : Mt.14,13 21 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER   wit
eerste lezing : Dan.7,9 10.13 14  
tussenzang    : ps.97,1 2.5 6.9  
tweede lezing : 2 Petr.1,16 19 
evangelie: Lc.9,28b-36 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Num.13,1 2a.25 14,1.26 29.34 35 
tussenzang    : ps.106,6 7a.13 14.21 23  
evangelie     : Mt.15,21 28  


DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.DOMINICUS, PRIESTER  wit 
eerste lezing : Num.20,1 13  
tussenzang    : ps.95,1 2.6 9  
evangelie     : Mt.16,13 23 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.TERESIA BENEDICTA A CRUCE (EDITH STEIN), MARTELARES EN KLOOSTERLINGE, MEDEPATRONES VAN EUROPA   rood
eerste lezing: Hos.2,16b.17b.21 22 
tussenzang: ps.45,11 12.14 17       
evangelie: Mt.25,1 13  

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTE¬LAAR   rood
eerste lezing : 2Kor.9,6 10 
tussenzang    : ps.112,1 2.5 9 
evangelie     : Joh.12,24 26  

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019. NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Wijsh.18,6 9  
tussenzang    : ps.33,1.12.18 20.22  
tweede lezing : Hebr.11,1 2.8 19 of:8 12  
evangelie     : Lc.12,32 48 of:35 40

MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Deut.10,12 22 
tussenzang    : ps.147,12 15.19 20
evangelie     : Mt.17,22 27  

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER, MARTELAREN  rood 
eerste lezing : Deut.31,1 8  
tussenzang    : Deut.32,3 4a.7 9.12  
evangelie     : Mt.18,1 5.10.12 14  

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR  rood 
eerste lezing : Deut.34,1-12 
tussenzang    : ps.66,1-3a.5.8.16-17 
evangelie     : Mt.18,15-20 
 
DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING   wit
eerste lezing : Apok. 11,19a;12,1.3 6.10  
tussenzang    : ps.45,10 12.16 
tweede lezing : 1Kor.15,20 26  
evangelie     : Lc.1,39 56  

VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Joz.24,1 13 
tussenzang    : ps.136,1 3.16 18.21 24  
evangelie     : Mt.19,3 12 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Joz.24,14 29  
tussenzang    : ps.16,1 2a.7 8.11 
evangelie     : Mt.19,13 15  

ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019. TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Jer.38,4 6.8 10  
tussenzang    : ps.40,2 4.18  
tweede lezing : Hebr.12,1 4  
evangelie     : Lc.12,49 53  

MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Re.2,11 19  
tussenzang    : ps.106,34 37.39 40.43ab.44  
evangelie     : Mt.19,16 22  

DINSDAG 20 AUGUSTUS 2019 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : Re.6,11 24a  
tussenzang    : ps.85,9.11 14  
evangelie     : Mt.19,23 30  

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PIUS X, PAUS  wit 
eerste lezing : Re.9,6 15  
tussenzang    : ps.21,2 7  
evangelie     : Mt.20,1 16a 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN  wit 
eerste lezing : Re.11,29 -39a  
tussenzang : ps.40,5 -10  
evangelie : Mt.22,1 -14  


VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ROSA VAN LIMA, MAAGD  wit
eerste lezing : Ruth.1,1.3 6.14b 16.22  
tussenzang    : ps.146,5 10 
evangelie     : Mt.22,34 40 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.BARTOLOMEUS, APOSTEL rood
eerste lezing : Apok. 21,9b -14  
tussenzang : ps.145,10 -13.17 -18 
evangelie : Joh.1,45 -51  

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019. EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Jes.66,18 21  
tussenzang    : ps.117,1 2  
tweede lezing : Hebr.12,5 7.11 13 
evangelie     : Lc.13,22 30  

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 1 Tess.1,1 5.8b 10  
tussenzang    : ps.149,1 6a.9b  
evangelie     : Mt.23,13 22  

DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MONICA  wit 
eerste lezing : 1 Tess.2,1 8 
tussenzang    : ps.139,1 6 
evangelie     : Mt.23,23 26  

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : 1 Tess.2,9 13  
tussenzang    : ps.139,7 12ab  
evangelie     : Mt.23,27 32  

DONDERDAG 29  AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER rood
eerste lezing : Jer.1,17-19  
tussenzang : ps.71,1-4a.5-6b.15ab.17 
evangelie : Mc.6,17-29  


VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 1 Tess.4,1 8  
tussenzang    : ps.97,1.2b.5 6.10 12 
evangelie     : Mt.25,1 13 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : 1 Tess. 4,9 12  
tussenzang    : ps.98,1.7 9  
evangelie     : Mt.25,14 30 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019. TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Sir.3,17 18.20.28 29 
tussenzang    : ps.68,4 5ac.6 7ab.10 11 
tweede lezing : Hebr.12,18 19.22 24a 
evangelie     : Lc.14,1.7 14 

MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing: 1Tess.4,13-18
tussenzang  : ps.96,1.3-5.11-13
evangelie    : Lc.4,16-30

DINSDAG 3 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE KATHEDRAAL VAN HET BISDOM ROERMOND*   wit
eerste lezing : Jes.56,1.6 7  
tussenzang    : ps.84,3 5.10.11  
evangelie     : Joh.2,13 22  

WOENSDAG  4 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR*   wit
eerste lezing : Kol.1,1 8 
tussenzang    : ps.52,10.11  
evangelie     : Lc.4,38 44 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Kol.1,9 14  
tussenzang    : ps.98,2 6  
evangelie     : Lc.5,1 11 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR (eerste vrijdag van de maand)  wit
eerste lezing : Kol.1,15 20 
tussenzang    : ps.100,2 6 
evangelie     : Lc.5,33 39 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing  : Kol. 1,21-23 
tussenzang  : ps.54,3-4.6.8 
evangelie  : Lc.6,1-5 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019.DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Wijsh.9,13 18b  
tussenzang    : ps.90,3 6.12 14.17  
tweede lezing : Filem.9b 10.12 17  
evangelie     : Lc.14,25 33  

MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Kol.1,24 2,3  
tussenzang    : ps.62,6 7.9  
evangelie     : Lc.6,6 11 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Kol.2,6 15  
tussenzang    : ps.145,1 2.8 11  
evangelie     : Lc.6,12 19 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Kol.3,1 11  
tussenzang    : ps.145,2 3.10 13  
evangelie     : Lc.6,20 26  

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE NAAM VAN MARIA  wit 
eerste lezing : Kol.3,12 17  
tussenzang    : ps.150,1 6  
evangelie     : Lc.6,27 38  

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : 1 Tim.1,1 2.12 14 
tussenzang    : ps.16,1 2a.5.7 8.11 
evangelie     : Lc.6,39 42 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN KRUISVERHEFFING   rood
eerste lezing : Num.21,4 9  
tussenzang    : ps.78,1 2.34 38 
tweede lezing : Fil.2,6 11  
evangelie     : Joh.3,13 17 


ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019. VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Ex.32,7 11.13 14  
tussenzang    : ps.51,3 4.12 13.17.19 
tweede lezing : 1 Tim.1,12 17 
evangelie     : Lc.15,1 32 of:1 10 

MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.CORNELIUS, PAUS EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN   rood 
eerste lezing : 1 Tim.2,1 8  
tussenzang    : ps.28,2.7 9 
evangelie     : Lc.7,1 10  

DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood  
eerste lezing : 1 Tim.3,1-13  
tussenzang    : ps.101,1-3b.5-6  
evangelie     : Lc.7,11-17 

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 1 Tim.3,14-16  
tussenzang    : ps.111,1-6  
evangelie     : Lc.7,31-35  

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : 1 Tim.4,12-16  
tussenzang    : ps.111,7-10  
evangelie     : Lc.7,36-50  

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR.HH.ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER, EN PAULUS CHONG HASANG, EN GEZELLEN  rood 
eerste lezing : 1 Tim.6,2c 12  
tussenzang    : ps.49,6 7.17 20  
evangelie     : Lc.8,1 3 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.MATTEUS, APOSTEL EN EVANGE¬LIST   rood
eerste lezing : Ef.4,1 7.11 13 
tussenzang    : ps.19,2 5  
evangelie     : Mt.9,9 13  

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019. VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing  :Amos 8,4-7
tussenzang    :ps.113,1-2.4-8
tweede lezing:1Tim.2,1-8
evangelie      :Lc.16,1-13of:10-13

MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PADRE PIO)  wit 
eerste lezing : Ezra 1,1 6 
tussenzang    : ps.126,1 6  
evangelie     : Lc.8,16 18 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Ezra 6,7 8.12b.14 20 
tussenzang    : ps.122,1 5  
evangelie     : Lc.8,19 21  

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Ezra 9,5 9  
tussenzang    : Tob.13,2.4.6.7.8  
evangelie     : Lc.9,1 6  

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN  rood 
eerste lezing : Hag.1,1 8  
tussenzang    : ps.149,1 6.9  
evangelie     : Lc.9,7 9

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER  wit 
eerste lezing : Hag.1,15b 2,9  
tussenzang    : ps.43,1 4  
evangelie     : Lc.9,18 22  

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Zach.2,5 9a.14 15a 
tussenzang    : Jer.31,10 13  
evangelie     : Lc.9,43b 45  


ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019. ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Amos 6,1a.4 7  
tussenzang    : ps.146,7 10  
tweede lezing : 1 Tim.6,11 16  
evangelie     : Lc.16,19 31  

MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.HIERONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR  wit 
eerste lezing : Zach.8,1 8  
tussenzang    : ps.102,16 23.29  
evangelie     : Lc.9,46 50  

DINSDAG 1 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.TERESIA VAN HET KIND JESUS, MAAGD EN KERKLERARES  wit 
eerste lezing : Zach.8,20-23 
tussenzang    : ps.87,1-7 
evangelie     : Lc.9,51-56 

WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ENGELBEWAARDERS   wit
eerste lezing : Ex.23,20 23a 
tussenzang    : ps.91,1 6.10 11 
evangelie     : Mt.18,1 5.10  

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen 
eerste lezing : Neh. 8,1 4a.5 6.7b 12 
tussenzang    : ps.19,8 11  
evangelie     : Lc.10,1 12  

VRIJDAG 4 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN ASSISI  wit 
eerste lezing : Bar.1,15 22  
tussenzang    : ps.79,1 5.8 9  
evangelie     : Lc.10,13 16 

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 
eerste lezing : Bar.4,5 12.27 29  
tussenzang    : ps.69,33 37  
evangelie     : Lc.10,17 24  

ZONDAG 6 OKTOBER 2019. ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen
eerste lezing : Hab.1,2 3;2,2 4 
tussenzang    : ps.95,1 2.6 9  
tweede lezing : 2 Tim.1,6 8.13 14  
evangelie     : Lc.17,5 10