Social Media

 

 

Woord van de bisschop

Vastenboodschap 2024 diocesaan administrator

15-02-2024

‘Ik zocht mijn God maar zag hem niet; Ik zocht mijn ziel maar vond die niet; Ik zocht mijn broeder, ik vond ze alle drie.’ Met die uitspraak sluit Mgr. René Maessen zijn Vastenboodschap af, die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd. In de brief roept de diocesaan administrator van het bisdom Roermond gelovigen op om hun leven op het spoor van Christus te houden. Daar waar het echt ontspoord is, is het sacrament van boete en verzoening volgens Mgr. Maessen de weg om het leven weer op de rails te krijgen.

Lees verder »

Adventsbrief diocesaan administrator

30-11-2023

Wat zullen we met Kerstmis eten? Wie nodigen we uit? Of gaan we ergens naartoe om Kerst te vieren? En geven we elkaar cadeautjes? Moeten die dan nog gekocht worden of is dat al gebeurd? Dit soort vragen horen bij de voorbereiding op het Kerstfeest.

Lees verder »

Voorleesbrief in verband met 'verhindering' van de zetel

07-07-2023

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft besloten vanwege zijn ziekte een flinke stap terug te zetten. De bisschop treedt niet af, maar is voortaan verhinderd om zijn werk als bisschop te doen. Het kerkelijk recht biedt de mogelijkheid om een bisschopszetel ‘verhinderd’ te verklaren “wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen” (canon 412). Lees hier de persoonlijk afscheidsbrief van Mgr. Smeets.

Lees verder »

Zomercolumn 2023: Wat een glaskunstenaar ons over God kan leren

24-06-2023

In zijn zomercolumn mediteert bisschop Harrie Smeets over de afbeeldingen op het nieuwe glas- in loodraam dat onlangs in de kathedraal in Roermond is onthuld.

Lees verder »

Paaspreek 2023

09-04-2023

In zijn paaspreek ging bisschop Harrie Smeets dit jaar in op het verhaal van de Emmausgangers.

Lees verder »

Vastenbrief bisschop Harrie Smeets 2023

23-02-2023

“Wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van Hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de verkeerde weg. Dat schrijft bisschop Harrie Smeets in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd.

Lees verder »

Preek bij het overlijden van paus Benedictus XVI

09-01-2023

Preek Mgr. De Jong tijdens requiemmis voor emeritus paus Benedictus XVI
woensdag 4 januari 2023

1e Lezing Hooglied 2,8-17
2e Lezing Joh. 4, 7-18
Evangelie: Joh. 21,4-19

Lees verder »

Preek Kerstmis 2022

26-12-2022

Er is geen weg naar Christus, Christus ís de weg. Lees de preek van bisschop Harrie Smeets voor Kerstmis 2022.

Lees verder »

Adventsboodschap 2022

24-11-2022

“Advent is wachten op de ontmoeting met Christus. Dat duurt geen vier weken, maar een mensenleven lang.” Dat schrijft bisschop Harrie Smeets in zijn Adventsboodschap 2022. “In elke medemens die we ontmoeten, kunnen we ook God ontmoeten. Hij komt naar ons toe op een moment waarop wij Hem niet verwachten. Dan mogen we niet aan Hem voorbij hollen. Daarom kunnen we ons maar voorbereiden en goed zijn voor elke mens die we tegenkomen of die aan onze deur klopt. Het kan Onze-Lieve-Heer zelf zijn.”

Lees verder »

Gods Voorzienigheid

26-09-2022

Voorzienigheid is een ouderwets woord. Wie gebruikt het nog? We kunnen tegenwoordig alles zelf regelen en bepalen. Daar hebben we geen hulp van hogerhand bij nodig. Althans, dat denken we. Toch heb ik in mijn leven meer dan eens ervaren dat God al in mijn toekomst had voorzien, voordat ik het zelf in de gaten had.

Lees verder »

Zomercolumn 2022: Gevonden worden

17-06-2022

‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn ... vind’. Wie van ons heeft dat niet eens verzucht als hij weer eens dit of dat kwijt was? Antonius van Padua geldt als een van de populairste volksheiligen van onze Kerk. Zijn vermogen om verloren of verloren gewaande spullen terug te bezorgen, zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

Lees verder »

Pinksteren 2022: Vrede zij U

05-06-2022

Van welke leeftijd of cultuur we ook zijn, welke taal we ook spreken: de geest van God brengt ons samen en laat ons Zijn woord en elkaars woord verstaan. De boodschap van Mgr. Harrie Smeets bij gelegenheid van Pinksteren 2022.

Lees verder »

Paaspreek 2022: Jezus is de hovenier van ons leven

21-04-2022

Vandaag de dag is ons lichaam heel belangrijk. Sporten, in conditie blijven. Zorg voor ons lichaam is verantwoord bijbels. Ons lichaam is geen wegwerpartikel. De verrijzenis van Jezus lichaam – vandaag gevierd: zo perfect als zijn hemels lichaam zal het onze op aarde nooit kunnen zijn. Maar tot die tijd is het goed om ons natuurlijk lichaam te verzorgen: zaaien we, begraven we, voorzichtig leggen we het geleefde lichaam in de aarde, dekken het toe en geloven dat God er een mooi lichaam uit zal halen. Is het kerkhof is niet een doden-akker, een akker waarop gezaaid wordt en nieuw leven geboren wordt? God als tuinman. Een zaaiplaats. Gods eigen volkstuin.  

Lees verder »

Preek chrismamis 2022

14-04-2022

Elk jaar spoort de Chrismamis ons weer aan te gaan staan in het “ja-woord” op de roeping van God, dat wij op de dag van onze priesterwijding hebben uitgesproken. We werden bij naam geroepen en hebben persoonlijk geantwoord: “Adsum”. “Ja, hier ben ik,” zo hebben wij gezegd, ons bereid verklarend om in Jezus’ naam gezonden te worden.

Lees verder »

Vrouwen van Jeruzalem

18-03-2022

Bisschop Harrie Smeets schreef afgelopen jaren diverse verhalen over Pasen, die gebundeld zijn in het boek 'Getuigen van de verrijzenis'. Een van de verhalen die niet in het boek terecht zijn gekomen, gaat over de stilte van het lege graf op Paasmorgen.

Lees verder »

Vervuld vaderschap

10-03-2022

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot een speciaal jaar van Sint-Jozef. Over het leven van de stiefvader van Jezus is niet veel meer bekend dan wat er in de evangeliën verteld wordt. We weten niet precies waar en wanneer hij geboren werd en ook niet wanneer hij overleed. Hij komt op een gegeven moment niet meer in de verhalen voor: zijn rol was vervuld. Heeft hij het openbare optreden van Jezus nog meegemaakt? En wat vond hij daarvan? In vier afleveringen laat bisschop Harrie Smeets Sint-Jozef terugkijken op zijn bijzondere leven.

Lees verder »

Boodschap voor Aswoensdag en de Veertigdagentijd 2022

02-03-2022

Onze kwetsbaarheid is groter van onze kracht. Daarom is het goed om over de eindigheid van onze leven na te denken. Dat zegt bisschop Harrie Smeets in zijn boodschap voor Aswoensdag en de Veertigdagentijd 2022.

Lees verder »

Kerstmis 2021: God uit God en Licht uit Licht

25-12-2021

:Jezus is het licht dat nooit uitgaat. Hij is het ware Licht dat ieder mens verlicht: U en mij en ieder die Zijn licht in het leven toelaat." Dat zei bisschop Harrie Smeets tijdens zijn kerstpreek op Eerste Kerstdag in de kathedraal in Roermond.

Lees verder »

Gedroomd Vader worden

15-12-2021

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot een speciaal jaar van Sint-Jozef. Voordat hij ziek werd schreef bisschop Harrie Smeets vier verhalen, waarin hij Sint-Jozef terug laat kijken op zijn bijzondere leven. In dit laatste deel vertelt Jozef hoe het begon. 

Lees verder »

Boodschap bij het einde van het kerkelijk jaar 

20-11-2021

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt. De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed. Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze wordt komend weekeinde (20/21 november) in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Lees verder »